5 zaujímavých faktov z histórie kávy

KÁVA MENÍ MUŽOV NA ŽENY

Tento kávový omyl je jedným z najvtipnejších vhistórii kávy. Je založený na fantázii a konšpiračných teóriách tých, ktorí neboli súčasťou "tajného spoločenstva kávičkárov". Myšlienka, že káva mení mužov na ženy, bola prvýkrát vyslovená v 16. storočí. Teóriu o schopnosti kávy meniť pohlavie človeka údajne zapísal do listov benátsky veľvyslanec v Turecku.

Bol zmätený tradíciou tureckých mužov chodiť do kúpeľov, kde sa podávala káva, a tiež do kaviarní bez žien. V tom čase sa verilo, že jedlo alebo nápoj, ktorý si človek dá, môže dosť zmeniť jeho telo. Veľvyslanec teda predpokladal, že vinníkom toho, že sa muži takto stretávajú, je káva. Členov týchto čisto mužských klubov považoval za homosexuálov.Káva mala dokonca spôsobovať tieto zmeny v tele, t. j. premenu mužského pohlavia na ženské.

Páni, nebojte sa, nikdy sa nestalo, že by káva zmenila muža na ženu. Pre mužov bude určite užitočná zaujímavosť o káve, že kofeín podporuje mužskú potenciu. Dokazujú to štúdie zaoberajúce sa príjmom kofeínu pri erektilnej dysfunkcii. Ukazuje sa, že2-3 šálky kávy denne znižujú pravdepodobnosť vzniku erektilnej dysfunkcie. Tá postihuje približne 44 % mužov vo veku nad 40 rokov.

Tradičná príprava tureckej kávy z horúceho piesku java

IMPOTENTNÍ INTELEKTUÁLI V KAVIARŇACH

Presuňme sa z tureckých kaviarní približne o storočie ďalej. Káva si našla svoje miesto medzi európskymi intelektuálmi. V17. storočí bol problém zásobovať mestá kvalitnou vodou. Preto ľudia namiesto pitia znečistenej vody pili radšej pivo. Opilstvo bolo normou. Potom prišla káva - lahodný nápoj, ktorý podporoval tvorivosť a myslenie. Hovorí sa, že káva stála za Francúzskou revolúciou.

Podnikatelia, politici, filozofi a umelci si ju obľúbili pre jej povzbudzujúce účinky. Muži sa stretávali pri šálke kávy, aby diskutovali o dianí v spoločnosti, vymieňali si nápady a dohadovali obchody. Samozrejme, v tých časoch nesmeli dôležité stretnutia rušiť ženy. Kaviarne sa tak stali výlučne mužskou záležitosťou.

A to viedlo, podobne ako v prvom prípade, k vymysleným teóriám o káve. Tentoraz saproti káve vyslovili ženy. Nie je to prekvapujúce. Ženy sa sťažovali, že muži na ne nemajú čas, pretože ho trávia v kaviarňach. Keď prídu domov, nemajú o svoje ženy ani sexuálny záujem.

Londýnske ženy v roku 1663 svoju nespokojnosť dokonca spísali ako: Sťažnosť dievčiny na kaviarne. A o rok neskôr vydaliPetíciu žien proti kaviarňam. Niektoré pasáže z tejto petície nahnevaných žien vás pobavia.

"...nadmerné užívanie toho nového, odporného, pohanského nápoja zvaného káva... tak ochromilo našich láskavých mužov, že sú impotentní ako staroba a neplodní ako púšte..."

Petícia veľmi nepomohla ani ženám. Čoskoro si muži nechali do kaviarní doručiť aj poštu a noviny. V podstate žili v kaviarňach. Množstvo zhromaždených mužov urobilo z kaviarní strategické miesto pre verejné domy. Muži si v kaviarni vypili kávu, prebrali obchody, vybavili poštu a zaplatili dámam spoločnosť o poschodie vyššie. Čo bolo na rozdiel od kávy, ktorú ženy očierňovali, skutočným dôvodom poklesu ich záujmu o vlastné ženy.

VY STE SI KÁVU NEKÚPILI? TAK SA ROZVEDIEME!

Medzi mužom a ženou mala káva vždy špecifickú hodnotu. Napríklad pri tureckom svadobnom obrade ženích skladal sľub, že svojej budúcej manželke vždy zabezpečí kávu. Táto zmluva zase oprávňovala manželku na rozvod, ak manžel kávu nezabezpečil.

DIABOLSKÝ NÁPOJ, KTORÝ BOL POŽEHNANÝ

Kresťanská Európa bola voči káve spočiatku veľmi podozrievavá, a to nielen tak, ako hovorí náš prvý príbeh o benátskom veľvyslancovi. Dokonca sa myslelo, že tento orientálny nápoj je nápojom samotného satana! V16. storočí sa káva dostala až do Vatikánu, kde najbližší pápeža žiadali, aby bola káva oficiálne zakázaná.

Pápež Klement VIII. sa však rozhodol nepodľahnúť tlaku svojich poradcov a po jej ochutnaní rozhodol: "Tento satanský nápoj je taký lahodný, že by bola škoda, keby ho používali výlučne neveriaci." S pápežovým požehnaním sa káva stala nápojom kresťanského sveta a rozšírila sa do celého sveta.

TREST SMRTI SO ŠÁLKOU KÁVY

Švédsky kráľ Gustáv III. sa obával zdravotných následkov pitia kávy. V roku 1746 bol vydaný dekrét proti nadmernému pitiu kávy a čaju. Kávové doplnky, ako napríklad šálky na kávu, boli tiež zakázané . Nakoniec bola káva zakázaná úplne. Aby kráľ dokázal svoju teóriu, že pitie kávy škodí zdraviu, nariadil experiment.

Na túto historickú štúdiu boli vybraní dvaja väzni odsúdení na smrť. Namiesto trestu smrti dostali doživotie s podmienkou, že jeden z nich bude do konca života piť kávu a druhý rovnaké množstvo čaju. Na celý výskum dohliadali dvaja lekári, ktorí kontrolovali priebeh predpokladanej smrti z kávy a čaju.

Výsledok? Samotný kráľ sa konca experimentu nedožil. V roku 1792 bol zavraždený. Väzni prežili aj dvoch dohliadajúcich lekárov. Väzeň pijúci čaj sa dožil viac ako 80 rokov. Kedy zomrel väzeň pijúci kávu, nie je známe. Povráva sa, že možno ešte žije.