Aké sú zdravotné výhody šálky kávy?

1000 LÁTOK V ŠÁLKE KÁVY PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

Ľudia si obľúbili pitie kávy pre jej chuť, vôňu a povzbudzujúce účinky. Všetky tieto vlastnosti, ktoré v káve vnímame, pochádzajú zo špecifických látok v káve. Je známe, že káva obsahuje viac ako tisíc týchto rôznych chemických látok. Patria medzi ne sacharidy, lipidy, dusíkaté zlúčeniny, vitamíny, minerály, alkaloidy a fenolové zlúčeniny.

V minulosti sa vyskytli obavy z negatívnych účinkov kávy na ľudské zdravie. Zdravotné komplikácie, ktoré by sa dali nesprávne pripísať káve, však boli skôr spôsobené nezdravým životným štýlom, fajčením alebo nesprávnou prípravou kávy.

VEDA ODHAĽUJE ZDRAVOTNÉ VÝHODY KÁVY

Súčasné informácie o účinkoch kávy na naše zdravie sú podložené štúdiami a poskytujú množstvo dôkazov o zdravotných prínosoch kávy. Moderný výskum sa zameriava na odhaľovanie účinkov jednotlivých chemických zlúčenín, ktoré káva obsahuje, na naše zdravie.

Najznámejšou látkou obsiahnutou v káve je, samozrejme,kofeín. Tento purínový alkaloid sa spája sozvýšením našej produktivity a energie. Vďaka tejto vlastnosti je káva jedným z našich veľmi obľúbených pomocníkov v náročnom pracovnom dni.

KÁVA S OBSAHOM KOFEÍNU

Jej biologické účinky pôsobia ako antagonista adenozínu (látka s opačnou funkciou), prirodzene sa vyskytujúcej látky v našom tele, ktorá spôsobuje pocit únavy. Únavu pociťujeme preto, lebo veľké množstvo adenozínu je zachytené v bunkových receptoroch. Konkrétne ide o receptory adenozínu A1 a A2.

Tie isté receptory dokáže zachytiť aj náš obľúbený kofeín. Receptory tedablokujú pre adenozín a zabraňujú pocitu ospalosti. Množstvo kofeínu v jednotlivých kávových nápojoch sa líši. Priemerná hodnota je však približne 100 mg kofeínu na 200 ml šálky kávy. V prípade jedného espressa je to približne 60 mg.

CAFESTOL A KAHWEOL

Ďalšími zaujímavými látkami v káve diterpény Cafestol a Kahweol. Tieto látky sa nachádzajú vkávovom oleji. Ich množstvo v šálke kávy tak ovplyvňuje spôsob jej prípravy. Oleje, a teda aj tieto diterpény, sa zachytávajú na papierovom filtri. Preto je množstvo diterpénov v káve vyššie, ak ju pripravujete napríklad formou french pressu.

Pri tomto alternatívnom spôsobe prípravy kávy sa používa iba kovový filter. Podobne je väčšie množstvo kafestolu a kahweolu obsiahnuté v káve, ktorá sa nalieva napríklad pricuppingu. V espresse je množstvo týchto diterpénov ovplyvnené aj malým rozmerom nápoja, takže obsah je akosi uprostred medzi French Pressom a kávou filtrovanou cez papierový filter.

CHOLESTEROL A ANTIKARCINOGÉNNE ÚČINKY

Cafestol a Kahweol sa spájajú s vyššou koncentráciou LDL cholesterolu tým, že ovplyvňujú aktivitu proteínu prenosu esterov cholesterolu (CETP). Čo môže prispievať k zvýšeniu známeho "zlého" LDL cholesterolu.

Na druhejstrane tieto dva diterpény pôsobia ako ochrana proti niektorým zhubným bunkám a znižujú mutagenézu. Nielen Cafestol a Kahweol majú protirakovinové účinky, podporujú ich v tomto smere aj ďalšie látky v káve.

KÁVA PROTI RAKOVINE

Samotný kofeínpozitívny vplyv na bunkový cyklus, delenie buniek a apoptózu, t. j. programovanú bunkovú smrť. Kyseliny chlorogénová a kávová v káve majú preukázané antioxidačné účinky. Každá 200 ml šálka kávy obsahuje 70 až 350 mg kyseliny chlorogenovej.

MIKROŽIVINY V KÁVE

V šálke kávy sa potom nachádza mnoho mikroživín. Konkrétne ide o horčík, ktorého je v jednom espresse približne 24 mg . Nachádza sa tu ajdraslík, niacín a malé množstvo vitamínu E. Tieto a vyššie uvedené látky obsiahnuté v káve sa spájajú s pozitívnym vplyvom na niektoré ochorenia.

Doterajšie štúdie preukázali, žemierna konzumácia kávy má pozitívny vplyv na niektoré ochorenia, najmä na ich vznik. Pôsobí teda predovšetkým preventívne, ako ochrana pred vznikom ochorenia. Môže však tiež zmierniť ich priebeh a dokonca zastaviť alebo zvrátiť niektoré degeneratívne procesy.

PREVENCIA CUKROVKY

Káva sa spája s cukrovkou 2. typu. V tejto súvislosti bolo vykonaných niekoľko štúdií. V šiestich z nich sa zistila významná súvislosť medzi kávou a vznikom diabetes mellitus 2. typu, a to tak, že riziko vzniku tohto ochorenia bolo až o 50 % nižšie u účastníkov štúdie, ktorí denne konzumovali kávu.

Vedci zároveň pozorovali, že v tomto ohľade nebol veľký rozdiel medzi konzumáciou kávy s kofeínom a bez kofeínu. To znamená, že ochrana pred cukrovkou 2. typu je spôsobená inými chemickými látkami v káve ako kofeínom.

BUDÚCI LIEK NA NEURODEGENERATÍVNE OCHORENIA?

Neustále sa snažíme predlžovať a zlepšovať svoj život. Bohužiaľ, spribúdajúcim vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby. Sľubným zistením na oddialenie a zmiernenie týchto degeneratívnych ochorení sú novo skúmané účinky kofeínu.

Pri týchto ochoreniach pomáhajú nielen antioxidačné účinky kofeínu. Kofeín ako antagonista adenozínu má neuroprotektívne vlastnosti. Adenozín zachytený v receptoroch tiež spomaľuje väzbu dopamínu.

KOFEÍN A PARKINSONOVA CHOROBA

Dopamín je známy ako hormón šťastia a okrem motivácie a dobrej nálady je zodpovedný aj za motorické funkcie. Nedostatok dopamínu vedie k vzniku Parkinsonovej choroby. Keďže kofeín dokáže blokovať adenozín, dáva normálnej funkcii dopamínu šancu. Vďaka tomuto zisteniu, že kofeín by mohol byť liekom na "Parkinsona", nám pitie kávy prinesie ešte viac radosti.

Veľká štúdia v Japonsku a USA zistila, že u ľudí, ktorí nepijú kávu, je až 5-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku Parkinsonovej choroby. Vplyv kávy na rozvoj Parkinsonovej choroby sa skúmal aj uúčastníkov Harvardskej štúdiebiomarkerov.Častí konzumenti kávy mali až o 70 % nižšiu pravdepodobnosť vzniku ochorenia.

KOFEÍN A ALZHEIMEROVA CHOROBA

Alzheimerova choroba sa podobne ako Parkinsonova choroba zaraďuje medzi neurodegeneratívne ochorenia mozgu. Káva preto môže byť nápomocná aj pri zmierňovaní rozvoja Alzheimerovej choroby alebo aspoň pri jej prevencii.

Jednak z hľadiska zrýchlenia neurotransmiterov blokovaním adenozínu, ďalej svojimiantioxidačnými vlastnosťami a tiež korekciou spätnej väzby osi HPA nadmerne aktivovanej v dôsledku chronického stresu, čo sa prejavuje nadprodukciou kortizolu.


PSYCHÓZA, DEPRESIA, SAMOVRAŽDA VS KÁVA

Blokovanie adenozínu kofeínom, a tým ovplyvnenie funkcie dopamínu v tele, sa spája aj s psychotickými poruchami. Nízke hladiny dopamínu vedú k vzniku depresie. Ľudia, ktorí trpia depresiou, majú sklon k samovraždám.

Desaťročná štúdia na viac ako 86 000 účastníkoch, medzi ktorými boli ženy aj muži, ukázala, že tí, ktorí pili aspoň dve šálky kávy denne, mali o 50 % nižšie riziko samovraždy ako tí, ktorí kávu nepili.

VPLYV KÁVY NA TELESNÉ ORGÁNY

Konzumácia kávy bola spojená aj s nižším rizikom rakoviny hrubého čreva. Bolozistené, že ľudia, ktorí vypijú 4 šálky kávy denne, majú o 24 % nižšiu pravdepodobnosť ochorenia na rakovinu hrubého čreva na rozdiel od ľudí, ktorí kávu nepijú.

Americká štúdia zverejnila výsledky svojho výskumu, v ktorom zistila, žeľudia, ktorí denne konzumovali 2 a viac šálok kávy, mali o 48 % nižšie riziko vzniku rakoviny hrubého čreva ako tí účastníci výskumu, ktorí kávu nepili. Látky v káve môžu podporovať elimináciu karcinogénov.

Káva má tiež priaznivé účinky na pečeň. Podľa osemročnej štúdie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 120 000 mužov a žien, sa zistilo, že konzumenti kávy majú o 22 % nižšie riziko úmrtia na nealkoholovú cirhózu a o 48 % nižšie riziko cirhózy spôsobenej hepatitídou C v porovnaní sľuďmi, ktorí denne nepijú kávu .

VEDECKÉ SKÚMANIE KÁVY AKO NÁDEJE DO BUDÚCNOSTI

Množstvo účinkov na zdravie v podstate celého organizmu motivuje vedcov na celom svete k ďalšiemu skúmaniu kávy a jej zložiek. S narastajúcim počtom štúdií, ktoré sa vykonávajú na rôznych kontinentoch , súpodrobnosti týchto výskumov čoraz nejasnejšie. Napríklad rozdiely v druhu kávy (espresso, filtrovaná, rozpustná), sile alebo percente extrakcie v jednej porcii a veľkosti samotnej jednej porcie.

Okrem rozdielov v definícii štandardnej šálky kávy sa výsledky účinku kofeínu líšia od človeka k človeku. Vo všeobecnosti sú známe dva genotypy reakcie na kofeín, presnejšie dva typy metabolizátorov kofeínu. Ľudia, ktorí metabolizujú kofeín rýchlo, si počas dňa môžu bez problémov dovoliť viac kávy ako "pomalí metabolizéri".

Aj objem kávy ovplyvňuje jej účinky. Mierny príjem kávy má mnoho zdravotných výhod. Ak je príjem kávy počas dňa vysoký, tieto pozitívne účinky sa môžu zmeniť na negatívne. Nadmerný príjem kávy ju mení na nebezpečnú látku, ktorá môže spôsobiť zdravotné komplikácie, najmä kardiovaskulárne problémy.