Ako káva pomáha konštruktívnej tímovej práci [štúdia]

Kávovar na pracovisku sa zdá byť dokonalým zamestnaneckým benefitom. Okrem potešenia zo šálky kávy počas prestávky podporuje aj socializáciu medzi spolupracovníkmi. Koniec koncov, pri šálke kávy sa najlepšie rozpráva a spoločne sa dá vyriešiť nejeden pracovný problém.

VÝSKUM O VPLYVE KÁVY NA TÍMOVÚ PRÁCU

Káva by mala mať svoju nezastupiteľnú úlohu na firemných stretnutiach, poradách a jednoducho vždy, keď pracujete v tíme. Výsledky štúdie vedcov z Ohio State University, publikované v časopise Journal of Psychopharmacology, naznačujú, žetí, ktorí si pred tímovou prácou vypijú kávu, sa potom konštruktívnejšie zapájajú do spolupráce s ostatnými.

V uvedenej štúdii sa uskutočnili dva testy. Na prvý experiment vedci vybrali 72 vysokoškolských študentov, ktorí radi pijú kávu. Najprv dostali za úlohu nepiť pred testovaním nápoje s obsahom kofeínu. Potom skupinu týchto študentov rozdelili do skupín po piatich jednotlivcoch.


PRACOVNÝ VÝKON S KÁVOU VS. BEZ KÁVY

Polovica testovaných osôb dostala šálku kávy a potomdostala úlohu, ktorú mala splniť počas tridsiatich minút, keď sa mali prejaviť účinky kofeínu. Potom boli pracovné úlohy, diskusné témy, pridelené ostatným skupinám. Druhej polovici žiakov bola káva ponúknutá až po ukončení tímovej práce, aby bolo možné vyhodnotiť ich zapojenie do spolupráce so spolužiakmi, ktorým bola káva ponúknutá pred spoločnou aktivitou.

Po skončení skupinovej práce boli všetci títo študenti požiadaní o vyplnenie dotazníka. V ňom mali zhodnotiť, ako ostatní členovia ich pracovného tímu prispeli k tímovej práci a tiež ako hodnotili svoju vlastnú aktivitu pri riešení zadanej témy.

Vyhodnotenie výskumu potom viedlo k záveru, že tí študenti, ktorí dostali pred začatím riešenia tímovej úlohy šálku kávy, hodnotili svoju vlastnú činnosť a činnosť ostatných členov tímu pozitívnejšie. Bolo to v kontraste s tými, ktorí pracovali bez kofeínovej podpory a dostali kávu až po dokončení úlohy.

SPOLUPRÁCA NA TÉME A MNOŽSTVO KOFEÍNU

Druhý experiment bol mierne modifikovaný. Tohto sa zúčastnilo 61 študentov a tentoraz bola všetkým ponúknutá káva. Jedna polovica študentov dostala bežnú šálku kávy, zatiaľ čo druhá polovica testovaných mala v šálke kávy len minimálne množstvo kofeínu, najviac 5 miligramov.

Opäť bola študijná skupina rozdelená do menších pracovných tímov a dostala skupinovú úlohu, teda diskutovať o kontroverznej téme. Aj výsledky tohto druhého testu potvrdili, že tí, ktorí pili kávu s kofeínom, mali tendenciu hodnotiť svoj vlastnývýkon avýkon ostatnýchlepšie.

Na konci výskumu mali účastníci ešte hodnotiť svoju bdelosť a energickosť na rozdiel od testovaných osôb, ktoré pili kávu bez kofeínu. Lepšie hodnotenia v týchto aspektoch boli takmer samozrejmé u študentov so šálkou kofeínovej kávy.

KÁVA PRE PRÍJEMNÚ A KONŠTRUKTÍVNU SPOLUPRÁCU

Bdelosť, ktorú poskytuje kofeín, tiež prispieva k tomu, že sa ľudia cítia pozitívnejšie voči sebe a rovnako aj voči ostatným v tíme. Sú pozornejší k sebe aj k svojim kolegom a viac prispievajú, čím sa pozitívnejšie cítia pri práci.

Po vypití kávy sa študenti pracujúci na skupinovej úlohe snažili viac hovoriť o téme a tiež sa na ňu viac sústredili. S témou diskusie nemali také problémy ako ostatní študenti, ktorí si kávu s kofeínom nedali. Schopnosť kávy podporovať aj pozitívny pocit zo spoločnej práce teda robí z tohto obľúbeného stimulantu dobrý prostriedok na úspešnú tímovú prácu. Ako ďalej uviedli účastníci štúdie, ktorí mali v šálke dávku kofeínu , boliochotní opäť pracovať so svojou pracovnou skupinou, a to aj napriek rozdielnym názorom.

PRISPÔSOBENÝ FIREMNÝ KÁVOVAR

Jednoznačné výhody pitia kávy pri individuálnom a tímovom riešení úloh vedú k efektívnejšiemu pracovnému výkonu. Pravidelnú dávku kávy na pracovisku zabezpeč ujúautomatické kávovary nenáročné na údržbu . V našej ponuke nájdete kávovar vhodný pre malú kanceláriu alebo taký, ktorý sa dá použiť vo veľkej firme.

Obľúbenou kávou na dlhšie rozhovory alebo prácu je prekapávaná káva. Väčšia šálka filtrovanej kávy obsahuje viac kofeínu ako chuťovo koncentrované espresso. Preto je dobré zaobstarať si do firemných kuchýň automatický prekapávač, ktorý sa postará o niekoľko litrov horúcej kávy, ktorú potom stačí naliať do šálok.