Ako nás káva a meditácia môžu ochrániť pred stresom

STRES, METLA MODERNÉHO ĽUDSTVA

Človek moderného civilizovaného sveta je dnes zvyčajne chránený pred život ohrozujúcimi nebezpečenstvami. Tam, kde žijeme, nám nehrozí hladomor ani smrteľné stretnutia s predátormi. Aj mnohé choroby sa už stali pre ľudstvo neškodnými. Takíto ľudia sú teda ušetrení prirodzeného stresu, resp.stresové situácie, ktoré priamo nesúvisia s naším vlastným prežitím, sa pre nás stali .

Nežijeme v strachu, že nás napadne divé zviera alebo že zomrieme hladom. Namiesto toho nás stresuje konfrontácia s nepríjemným kolegom v práci alebo nízka výplata a nezaplatený účet. Takýchto stresorov je v našom živote veľa a my sa ocitáme v nekonečnom cykle nazývanom chronický alebo dlhodobý stres.

Ako sa hovorí: "Som v kolotoči". Stále sa musíte s niečím vyrovnávať. Či už sú to pracovné povinnosti, sociálne vzťahy, vaše vlastné aktuálne traumy alebo nevyriešené udalosti z detstva. Nezastaviteľné koleso stresu, ktoré roztáčate, má svoje dôsledky. Najmä na vaše vlastné zdravie.

STRETÁVATE SA SO STRESOM? BOJ ALEBO ÚTEK

Telo reaguje na stres špecifickou reakciou zakódovanou v našich génoch. Touto reakciou je boj alebo útek. Vychádza z pôvodných stresorov, pri ktorých sa očakávala smrť, ak človek pri stretnutí so stresom nič nerobil. Takýto primitívny človek musel vynaložiť veľa energie, aby buď unikol, alebo prekonal smrteľnú hrozbu. V momente, keď by nič neurobil, zomrel by.

Keďže nám priamo nehrozí smrť z nevyriešeného problému, je bežné, že so stresom nič nerobíme, len sa ďalej trápime. Naše telo savšak podľa svojich prirodzených inštinktov pripravuje na reakciu na stres. Všetci poznáme ten pocit, keď sa cítime vystresovaní, teda pod tlakom, napätí a srdce sa nám rozbúcha.

ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY V DÔSLEDKU STRESU

Neustále prežívanie stresu vedie k psychickým poruchám, ako sú úzkosť a depresia. Nezdravá psychika sa odráža aj na tele ako psychosomatické problémy. Typické zvýšenie srdcovej činnosti počas stresu môže pri častom opakovaní, t. j. dlhodobom strese , viesť kukardiovaskulárnym ochoreniam, ako je infarkt myokardu .

Prirodzená reakcia organizmu na stres funguje na princípe zachovania života. Je teda paradoxné, že takýto inštinkt sebazáchovy, ak sa ho vedome snažíme potlačiť, môže byť práve nezlučiteľný so životom. Kardiovaskulárne ochorenia ako jeden z dôsledkov dlhodobého stresu sú jednou z najčastejších príčin úmrtí.

AKO SA ZBAVIŤ STRESU

Ako sa teda vymaniť z tohto nebezpečného kolobehu dlhodobého stresu? Prirodzenú reakciu organizmu na stres riadi aktivovaná os HPA, ktorá vysiela do tela informácie o produkcii tzv. stresového hormónu kortizolu a s ním súvisiaceho adrenalínu. Tieto hormóny nastavujú podľa prvotného nastavenia človeka naše telo na akciu, t. j. útok alebo útek.

Neustále stretávanie sa s našimi stresormi neprirodzene vychýli aktivitu osi HPA a tá sa stane hyperaktívnou. Pri zvrátení tejto nadmernej aktivácie môže pomôcť šálka kávy. Jednoducho povedané, kofeín v káve osvieži aj špecifické receptory v našom tele, ktoré sa podieľajú na vychytávaní kortizolu a ktorých činnosť bola preťažením stresom paralyzovaná. Vďaka káve môžu obnoviť svoju funkciu a upraviť tak spätnú väzbu pre správne fungovanie osi HPA.

PREDPOKLADY PRE SPRÁVNE FUNGOVANIE MYSLE

Za reakciu organizmu na stres je zodpovedná os HPA, ktorú riadi časť mozgu nazývaná hypotalamus. Konkrétne označenie určitého podnetu ako stresora je výsledkom procesov našej mysle, ktoré sú tiež definované mozgom. Jepreto logické, ženaša myseľ, náš mozog,bude opäť účinne bojovať proti nášmu stresu.

To, čo prijímame, a najmä v našej strave, sa v našom tele premieňa na jednotlivé látky, ktoré ovplyvňujú funkciu celého tela vrátane nášho mozgu. Abydobre fungoval, aby mal všetky správne živiny na tvorbu hormónov, neurotransmiterov a ďalších zlúčenín, ktoré udržiavajú správnu funkciu mysle, musíme dodržiavať zásady zdravého životného štýlu.

STRAVA A KÁVA BOHATÁ NA ANTIOXIDANTY

Zdravá strava je základom zdravého života a mysle. Metabolické procesy v našom tele, zahŕňajú také činnosti, ktoré súvisia s trávením a využívaním prijatých živín pre potreby organizmu. Zároveň sa ako vedľajší produkt týchto procesov, medzi ktoré patrí napríklad dýchanie, vytvárajú oxidanty. Pri nevhodnej strave a nezdravom životnom prostredí sa ich množstvo zvyšuje.

V prípade oxidačného stresu, t. j. veľkého množstva oxidantov v našom tele, ktoré už naše vlastné antioxidanty nedokážu eliminovať, pomáhajú v boji proti nim antioxidanty prijaté napríklad z potravy. Jedným z takýchto pomocníkov je pražená káva. Vzhľadom na jej častú konzumáciu je káva dokonca jedným z najdôležitejších antioxidantov v ľudskej strave.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL PRE ZDRAVÚ MYSEĽ

Okremzdravej stravy patrí do balíka ochrany života pred stresom aj dostatok pohybu a relaxácie. Medzi relaxačné techniky môžu patriť napríklad masáže a dychové cvičenia. Ďalšou súčasťou zdravého životného štýlu by potom mala byť meditácia.

Meditáciu si môžeme predstaviť ako činnosť zameranú na kultiváciu mysle a získanie vhľadu. Konečným cieľom je potom dosiahnutie zmeneného stavu vedomia. Meditácia obracia vnímanie človeka dovnútra. Odpútava sa od vplyvov všetkého vonkajšieho vrátane tých rušivých stresorov. Je typickým znakom východných náboženstiev, najmä spojených s budhizmom. Jej vplyv na mozgové procesy však preukázala aj západná medicína.

MEDITÁCIA V ZÁPADNEJ MEDICÍNE

Moderná medicínska technika poskytuje dnešným vedcom spôsoby, ako pozorovať, čo sa deje v našej mysli. Výsledky funkčnej magnetickej rezonancie zobrazujú nielen fotografie mozgu, ale dokážu aj vykresliť procesy, ktoré v ňom prebie hajú. Vďaka takýmto pozorovaniam sa zistilo, že meditácia tlmí aktivitu určitých častí mozgu alebo zabraňuje ich reaktivácii.

Môžeme teda predpokladať, že praktizovaním meditácie sa chránime pred nadmerným pôsobením vonkajších vplyvov, a teda stresorov. Meditáciou tak získavame harmóniu vo vnútornom prežívaní faktorov prostredia. Budhizmus opisuje meditáciu ako privádzanie mysle do vyváženého stavu, ktorý je zbavený extrémov.

TECHNIKA MEDITÁCIE VŠÍMAVOSTI

Nemusíme zasvätiť svoj život meditácii, odísť do Tibetu a rozjímať o pozdvihnutí vlastného vedomia v rovnovážnej jogovej polohe, aby sme sa vyhli deštruktívnym účinkom dlhodobého stresu na naše zdravie. Témou našej doby, o ktorej sa teraz píšu knihy a prednášajú prednášky , jemeditačná technika mindfulness.

V podstateide o súbor techník, ktorých cieľom jepomôcť človeku sústrediť sa a pracovať na svojom strese a na sebe. Anglický názov mindfulness v preklade znamená všímavosť. Voľne preložené je tozámerná všímavosť. Prakticky je mindfulness o vnímaní toho, čo sa deje v prítomnom okamihu bez akéhokoľvek hodnotenia alebo predsudkov.

TRÉNING MINDFULNESS, TRÉNING MYSLE

Tak ako je pohyb cvičením pre telo a biochemické fungovanie mozgu, mindfulness trénuje fungovanie našej mysle. V podstateju prestavuje na vnímanie aktuálneho okamihu, toho, čo sa deje v našom živote práve teraz, v tomto okamihu. Týmto spôsobom je vlastne opakom antistresu, ktorý sa nezameriava na to, čo bolo, ale predovšetkým na to, čo bude.

Pri hlbokej meditácii dochádza k zmenám frekvencie mozgových vĺn. Naše telo a myseľ sa upokojujú. Naopak, keď vypijete šálku obľúbenej kávy, kofeín nás aktivuje a frekvencia mozgových vĺn sa zvyšuje. Teda pitie kávy a meditácia v rovnakom čase sa navzájom vylučujú. Ak však máte v úmysle využiť pracovnú prestávku na krátku relaxáciu a praktizovanie vedomia, káva je v tomto smereskvelým pomocníkom.

AKO PRAKTIZOVAŤ MINDFULNESS S KÁVOU

V šálke čerstvej kávy sa nachádza množstvo vôní a chutí, ktoré chcú, aby ste si ich všimli. Vytvorte si malú chvíľku pre seba a svoju kávu. Dajte si desať minút bez akéhokoľvek rušenia okolím. V tejto chvíli pre vás neexistuje nič iné, len káva.

Jednoducho len pijete kávu. Venujte jej pozornosť. Všímajte si všetky maličkosti, v akej je šálke, ako ju držíte, ako vonia, ako chutí, aký je to pocit, keď popíjate horúcu kávu? Všetko, čo si pri pití kávy všimnete, jednoducho preskúmajte. Neposudzujte žiadny pocit ani myšlienku a snažte sa udržať pozornosť na svojej šálke kávy. Neodvádzajte svoju myseľ k práci alebo iným starostiam. sústreďte sa len na vnímanie kávy.

Týchto desať uvedomelých minút pri káve je tréningom vašej mysle, ktorého dôsledky sú:

  • zníženie hladiny stresu a zlepšenie funkcie imunitného systému,
  • zlepšenie koncentrácie a pozornosti,
  • zlepšenie flexibility myslenia,
  • pozitívne účinky na kreativitu a pamäť.