Ako propagovať svoju kaviareň

Sila marketingu je obrovská. Dôverujte jej. Ale samotná viera nestačí. Ako využiť silu marketingu? Ako vytvoriť účinnú marketingovú stratégiu? Aké marketingové aktivity sú pre kaviareň najlepšie? Bohužiaľ, po tomto článku sa z vás pravdepodobne nestane marketingový špecialista. Ale ani sa ním nemusíte stať.

Berte tento článok skôr akostručný prehľad toho, čoby steako majiteľ kaviarnemali vedieť o marketingu. Možno sa vyskytnú situácie, keď budete chcieť poveriťmarketingom niekoho iného. Čo môžete očakávať, čo môžete vyžadovať a aké sú možnosti? To všetko sa dozviete v dnešnom článku.

AKO Z MARKETINGU VYŤAŽIŤ ČO NAJVIAC

 • Ujasnite si, kam ako firma smerujete. Koľko finančných a časovýchzdrojovmáte k dispozícii? Aké sú potenciálne riziká?
 • Premyslite si, či ste pripravení realizovať dlhodobé a zmysluplné marketingové aktivity.
 • Vytvorte si marketingovú stratégiu. Po jej vytvorení budete presne vedieť, na koho sa zameriavate, čo, prečo a kde hovoríte, koľko to bude stáť, čo z toho budete mať, kedy a kto za to bude zodpovedný.
 • Rozhodnite sa, ktoré marketingové činnosti budete vykonávať sami a ktoré zadáte externému marketérovi alebo špecialistovi.
 • Rozhodnite sa, aké presne úlohy bude marketér vykonávať. Stanovte náplň práce a zodpovednosti marketéra.
 • Realizujte marketingovú stratégiu - testujte, upravujte, vyhodnocujte, znižujte a meňte.

DVAKRÁT MERAJ, RAZ STRIHAJ. IDE O MARKETINGOVÚ STRATÉGIU.

Skôr ako sa pustíte do akejkoľvek komunikácie smerom k zákazníkom, mali by ste vytvoriť niečo, čo sa nazýva marketingový brief. Určite ho vypracujete, ak marketing zveríte agentúre alebo externému pracovníkovi. Mali by ste si ho však vypracovať aj vtedy, ak sa o svoj marketing budete starať sami. Bolo by chybou predstavovať si, že marketingový brief za vás pripraví niekto iný. Nikto nepozná vaše podnikanie a vaše ciele tak dobre ako vy. Venujte preto niekoľko minút a skúste si vypracovať svoj marketingový brief.

NA ZAČIATKU VŠETKÉHO

Už viete, že brief by ste mali vypracovať ešte pred začatím komunikácie. Ale ako?

Prvým krokom je pochopiť, akýje váš komunikačný cieľ. Je ním zvýšenie povedomia o vašej kaviarni? Chcete zvýšiť podiel na trhu? Zvýšiť objem predaja? Ak neviete, máme pre vás malú pomoc. V99 % prípadov je to zvýšenie predaja.

Teraz sa pozrite na svoje podnikanie. Aké sú jeho charakteristiky? Aká je jeho funkcia a využitie? Je na vašom podnikaní niečo zvláštne? Čo je to? Ako dlho je váš podnik na trhu? Ste lídrom na trhu, nasledovníkom alebo na trh práve vstupujete?

Nezabudnite na svojich konkurentov. Už viete, že vašu konkurenciu možno rozdeliť na priamu a nepriamu. Kto to je? Aké je jej postavenie na trhu? Aký prínos komunikuje? Ako si na tomto trhu počína? Kto je najsilnejší? Prečo by zákazníci mohli uprednostniť vašu konkurenciu?

Vo chvíli, keďviete, kto je vaša konkurencia, pozrite sa na konkurenčné odlišnosti vašich výrobkov a služieb. Vaším cieľom je identifikovať vašu jedinečnú predajnú ponuku. Je to nižšia cena? Vyššia kvalita? Je vaša kaviareň najlepším pomerom ceny a kvality? Má skvelú polohu? Samozrejme, vaša jedinečná predajná ponuka môže byť aj niečo úplne iné. Zamyslite sa nad tým.

Teraz sa zamerajte na trh. Aká je jeho kapacita? Rastie alebo stagnuje? Prečo? K akým zmenám a trendom dochádza? Odpovede na všetky tieto otázky by ste mali nájsť vo svojom podnikateľskom pláne.

NA KOHO SA ZAMERIAVAM?

Vaša marketingová komunikácia je určená predovšetkým pre vašich zákazníkov. Zamerajte sa preto na to, kto je váš zákazník. Ako rozmýšľajú, čím žijú, čo cítia? Aké sú ich demografické údaje? Aké sú jeho zvyky? Prichádza k vám impulzívne, cielene alebo zo zvyku? Ako často k vám chodí? Aké sú jeho praktické potreby a citové túžby? Do akej miery je pre neho návšteva vašej kaviarne vážnym rozhodnutím? Môže mať z návštevy vašej kaviarne nejaké obavy?

Pokúste sa zistiť, ako ľudia vnímajú vašu kaviareň. Aké je ich povedomie o nej, ako na nich pôsobí? Čo sa im na vašej kaviarni páči a čo ich naopak odrádza? Tieto údaje vám pomôžu získať rôzne marketingové analýzy, analýzy fokusových skupín a zákazníkov. Ak momentálne nie ste v situácii, keď si môžete dovoliť zaplatiť veľké peniaze za marketingový prieskum ,opýtajte sa ľudí vo svojom okolí a samotných zákazníkov.

ČO CHCEM DOSIAHNUŤ?

Pozrite sa na silné a slabé stránky vašej súčasnej komunikácie. Ako vyzerá? Je nedostatočná na všetkých úrovniach? Je zle nastavená? Je zle navrhnutá?

Aké sú vaše predstavy o budúcej komunikácii, aký účinok by mala mať? Chcete budovať povedomie a imidž? Zmeniť postoje zákazníkov a posilniť ich lojalitu? Chcete sa dostať do užšieho výberu zákazníkov?

Ďalej sa zamyslite nad najdôležitejšími vecami, ktoré by sa o vás mal zákazník dozvedieť a zapamätať si ich. Pokúste sa vytvoriť stručnú a výstižnú formuláciu.

Akýmštýlom chcete komunikovať? Aké sú vaše obmedzenia a komunikačné tabu? Aký veľký je váš rozpočet na komunikáciu?

Po získaní odpovedí na všetky uvedené otázky by ste mali mať dostatok informácií na zostavenie účinného marketingového plánu.

AKO PROPAGOVAŤ PRAKTICKY?

Propagáciu možno rozdeliť na online (tú na internete) a offline (tú v reálnom svete). Nástroje propagácie sa v jednotlivých prípadoch líšia.

Zamerajme sa najprv na online propagáciu. Ako môžete propagovať svoju firmu online? Medzi nástroje online marketingu patria SEO, PPC reklama, content marketing, display reklama, e-mailing a propagácia v sociálnych médiách.

KATALÓG FIRIEM

Prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť v rámci online propagácie , jezapísať svoju firmu do online katalógu firiem, ako je napríklad Google My Business. Ak niekto začne vyhľadávať kaviarne vo svojom okolí v službe Google, vaša kaviareň sa mu zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania.

Určite ste si všimli, že tieto výsledky sa zobrazujú v určitom poradí. Toto poradie nie je náhodné. O tom, kde sa vaša kaviareň umiestni, rozhoduje niekoľko faktorov, ako napríklad vzdialenosť, autorita vašej webovej stránky, koľkokrát bola vaša kaviareň niekde spomenutá alebo počet zdrojov článku na blogu.

Na zaradenie svojho podniku do adresára nepotrebujete webovú stránku. Dôrazne vám však odporúčame si ju vytvoriť, a to z niekoľkých dôvodov, o ktorých budeme hovoriť neskôr.

WEBOVÉ STRÁNKY

Oplatí sa to vôbec pre kaviareň? Nám určite áno. Vytvoriť si vlastnú webovú stránku nie je v dnešnej dobe vôbec zložité. Môžete mať lacné aj drahé webové stránky. Webové stránky, ktoré si vytvoríte sami, a webové stránky, ktoré pre vás vytvorí profesionál. Ak sa rozhodnete vytvoriť si webové stránky sami, vyskúšajte napríklad Mobirise, Wix alebo WordPress. Tvorba webových stránok je tu veľmi jednoduchá, intuitívna a lacná. Na YouTube nájdete množstvo výukových materiálov. Jediné ďalšie náklady, ktoré budete v súvislosti s webom riešiť, bude platba za doménu.

Vaša doména by mala mať rovnaký názov ako vaša firma, mala by byť ľahko zapamätateľná a nemala by obsahovať háčiky a čiarky.

ČO BOLO PRVÉ? VZHĽAD ALEBO OBSAH?

Pri tvorbe webovej stránky začnete najprv s obsahom. Keď začnete plánovať svoju webovú stránku , najdôležitejšie je myslieť na to, čo očakávate, že používatelia na vašej stránke nájdu. Chcete, aby vám zavolali a urobili rezerváciu? Chcete, aby navštívili vašu kaviareň? Umiestnite na svoju webovú stránku mapu a návod, ako sa tam dostať. Uveďte aj časť "o nás", kontakty, fotografie, slovník pojmov, často kladené otázky, recenzie alebo váš jedálny lístok. Môžete tu predstaviť svoj personál alebo sa pochváliť , akúznačku kávy máte na mlynčeku. Ak máte priestor, môžete si založiť blog. Ak nemáte kvalitný obsah, vyhľadávač ho jednoducho nepoužije a neposunie vás vo výsledkoch vyhľadávania vyššie.

Nezabúdajte na mobilnú verziu svojej webovej stránky. Uistite sa, že vaša webová stránka je responzívna - to znamená, že sa dokáže prispôsobiť rôznym veľkostiam obrazovky.

FAKTORY HODNOTENIA VÝSLEDKOV VYHĽADÁVANIA

 1. Obsah. Nakoľko profesionálny a jedinečný je obsah, ktorý píšete? Je viditeľný autor obsahu a jeho údaje?
 2. Autorita. Aká autoritatívna je stránka? Koľko odkazov a ako kvalitne vedú na vašu adresu URL? Ako často je stránka citovaná? Je váš obsah podložený dôveryhodnými zdrojmi?
 3. Signály používateľov. Všetko, čo môže vyhľadávač zachytiť po kliknutí na výsledok vyhľadávania.
 4. Dôveryhodnosť. Chránite svojich používateľov (HTTPS,...)? Existuje na stránke forma kontaktu s majiteľom? Informácie o ňom? Máte uvedené identifikačné číslo? Je obsah aktuálny?
 5. Personalizácia. Tá je založená na histórii vyhľadávania a polohe.

5 ZLATÝCHPRAVIDIEL DOBRÉHO OBSAHU

Už viete, že kvalitný obsah vám môže veľmi pomôcť. Ako však zistíte, či je váš obsah úspešný? Spísali sme päť pravidiel úspešného obsahu, ktoré môžu vyhľadávače skontrolovať:

 1. Obsah saľahko číta na všetkých zariadeniach.
 2. Rýchle načítanie. Vaša stránka by sa mala načítať do dvoch sekúnd. Všetko, čo túto hranicu prekračuje, by ste sa mali pokúsiť vyriešiť. Rýchlosť načítania vašej webovej stránky si môžete skontrolovať napríkladTU.
 3. Komplexné pokrytie tém.
 4. Rýchly prístup k obsahu bez reklám a vyskakovacích okien!
 5. Identifikovateľný autor, obsah podložený zdrojmi.

O čom však písať? S tým vám pomôže analýza kľúčových slov. Zistite, čo ľudia hľadajú, a pozrite sa aj na súvisiace vyhľadávanie - najpodobnejšiu tému podľa vyhľadávača (nájdete v dolnej časti stránky). Pokúste sa tieto témy obsiahnuť vo svojom článku - vyhľadávaču sa to bude páčiť a posunie vás vyššie.

ČO NEROBIŤ V SEO

Niekedy ľudia hľadajú spôsoby, ako si veci uľahčiť. Nerobte to. Google vás potrestá tým, že vás prestane zobrazovať vo výsledkoch zobrazovania. Algoritmy Google Panda a Google Penguin sledujú,či sa snažíte niečo obísť .

Veci, za ktoré vás Google potrestá a ktoré sa rozhodne neoplatia: manipulácia s pozíciami, skrytý text, MFA/MFM, farmy odkazov, cloaking, doorway, misdirection, mirroring, doménový spam, cybersquatting.

NÁSTROJE

Je toho veľa, však? Našťastie existuje množstvo nástrojov, ktoré vám pomôžu s digitálnym marketingom:

Vzačiatkoch vám postačia nástroje Google Analytics a Marketing Miner.

APLIKÁCIE

Možno ste už počuli pojem mobile-first. Dnes je to skôr mobile only. Drvivá väčšina obsahu sa konzumuje prostredníctvom mobilných zariadení. Nepodceňujte preto ich potenciál. Mobilné aplikáciesú skvelým nástrojom . Tie môžu ponúknuť rôzne spôsoby využitia. Zhrňte si tu denné menu alebo pridajte upozornenia na blížiace sa udalosti. Najväčší potenciál však spočíva vo vytváraní vernostných programov. Dajte teda aplikáciám šancu. Pomôcť vám s tým môže napríklad Progressive Web App.

Vernostné programy sú skvelým spôsobom, ako získať verného zákazníka. Ponúknite napríklad každú desiatu kávu zadarmo.

NAPOKON, SOCIÁLNE SIETE

Ak ste sa dostali až sem, viete, že digitálny marketing nie sú len sociálne siete. Ich silu však rozhodne nemôžeme podceňovať. Správa sociálnych sietí pre vás predstavuje veľkú príležitosť. Zatiaľ čo na SEO, PPC reklamy a ďalšie činnosti potrebujete odborníkov, správu sociálnych sietí hravo zvládnete sami. Ktoré siete by ste nemali vynechať?

INSTAGRAM

Instagram je platforma nazdieľanie šťastných momentov a fotografií z kaviarní. Založte si profil na Instagrame pre svoju kaviareň. Vytvorte profil spoločnosti, vyplňte všetky údaje, ako je adresa, odkaz na webovú stránku a ďalšie.

Uverejňujte tu príspevky zo svojej kaviarne, zobrazujte denné menu, upozorňujte na špeciálne ponuky, fotografujte svoje koláčiky, prezentujte kávu, ktorú máte práve na mlynčeku. Využitevšetky funkcie, ktoré Instagram ponúka. Denne zverejňujte Instagram Stories a potom si ich uložte do obľúbených. Využívajte interaktívne funkcie, geolokalizáciu, živé vysielanie alebo vyskúšajte koncept IGTV.

Na Instagrame oslovte vekovú skupinu približne 20 až 35 rokov, prispôsobte tomu svoju komunikáciu.

FACEBOOK

Na Facebooku je každý. Len si musíte uvedomiť, ktosa tam správa. Neočakávajte, že tu s vami bude komunikovať mladá veková skupina do 20 rokov. Skôr budete komunikovať s ľuďmi v produktívnom veku a s vašou najstaršou cieľovou skupinou. Umiestnite na svoju webovú stránku pixel Facebook.

Všetky analytické a iné kódy, ako napríklad Google analytics, Facebook pixel a ďalšie, umiestnite do aplikácie Google Tag Manager. Verte nám, v mnohom vám to neskôr uľahčí život.