Ako uskutočniť školenie baristov pre vašu kaviareň

8 ZÁKLADNÝCH KROKOV NA VYTVORENIE EFEKTÍVNEHO ŠKOLENIA BARISTOV

Každý z vašich baristov bude mať na začiatku iné počiatočné znalosti a zručnosti, čo bude viesť aj k rôznej dĺžke školenia. Úvodné školenie by nemalo trvať dlhšie akojeden mesiac,ale po dvoch až troch týždňoch by mali byť baristi samostatní.

Ak sa vám mesiac zdá veľa, je dôležité poznamenať, že sa netreba ponáhľať a je lepšie s baristami dôkladne prediskutovať všetky témy, pretože sa to pravdepodobne čoskoro prejaví na kvalite ich práce.

STANOVENIE KRITÉRIÍ PRE PRÁCU BARISTU

Nastavenie kritérií je kľúčom k úspechu. Pýtate sa prečo? Ak vy a barista viete, čo má robiť, ako to má robiť a prečo to má robiť, všetkým sa bude pracovať hneď lepšie. Dohoda o stanovených očakávaniach umožní vašim baristom pracovať v rámci jasne definovanej úlohy, čo zvýši ich efektivitu na novej pozícii.

Aké kritériá plánu školenia baristov by ste mali stanoviť?

 • Stanovenie cieľov - Stanovenie kritérií by bolo bez stanovenia cieľov zbytočné, dôležité je tiež, aby mali všetci rovnaký cieľ, preto stanovte ciele s novými aj existujúcimi baristami. Vytvorte plán, ktorý vám pomôže tieto ciele dosiahnuť a ktorý umožní vašim zamestnancom samostatne uspieť. Zistite, ako sú na tom vaši baristi s kávou a baristickými zručnosťami, a stanovte, kam ich treba posunúť a čo je potrebné objasniť. Nakoniec stanovte merateľný výsledok úspechu a porozprávajte sa o tom, prečo boli stanovené ciele splnené alebo nie.
 • Začnite hneď - Nemusíte čakať, hneď v prvý deň môžete rozhovor obrátiť na to, akú úlohu bude váš nový barista zohrávať v hladkom chode prevádzky. Jasný zoznam očakávaní, pokiaľ ide o povinnosti a kultúru na pracovisku, položí základy zodpovednosti vo vašej kaviarni. Čo môže vyzerať napríklad takto: Čo môže nový barista priniesť do vašej kaviarne svojimi skúsenosťami? Ako funguje prevádzka, ako fungujú zmeny? Na čo sú naši zákazníci zvyknutí?
 • Zodpovednosť zamestnancov - Stanovenie referenčných hodnôt v každom okamihu vám ako manažérovi umožňuje viesť zamestnancov k zodpovednosti za ich ciele a povinnosti. Vytvorte kontrolný zoznam, ktorý môžu baristi používať, aby sa navzájom udržiavali zodpovední, a potom môžete udržiavať zodpovedných aj vy. Čo by mal barista urobiť na konci alebo pri odovzdávaní zmeny. Skontrolujte pokrok nových baristov.
 • Dávajte zmysluplnú spätnú väzbu - Spätná väzba by mala byť vždy konštruktívna, mala by ponúkať riešenia a mala by byť zameraná na budovanie zamestnanca, nie na jeho zhadzovanie. Nevyhýbajte sa tvrdým rozhovorom, pretože práve to vám pomôže vybudovať si rešpekt ako manažérovi a ukázať zamestnancom, že vám záleží aj na ich úspechu. Ideálnou voľbou je stretávať sa so zamestnancom pravidelne a diskutovať o tom, čo by sa mohlo zmeniť, a to z jeho aj vašej strany, alebo naopak, čo sa darí im alebo vám.
 • Motivujte - Zistite, čo každého zamestnanca motivuje. Motivácia sa netýka len peňazí. Je pre nich dôležitý flexibilný pracovný čas alebo benefity ako účasť na baristických súťažiach či absolvovanie profesionálneho baristického kurzu, ktorý ich posunie v baristických zručnostiach o kúsok ďalej. Pre niektorých baristov môže byť zaujímavá aj návšteva farmy alebo pražiarne kávy. Pristupujte individuálne k tomu, ako ciele, ktoré si spoločne stanovíte, ovplyvnia ich kariérny postup.
 • Udržujte svoje ciele a kritériá merateľné - jasné kritériá a ciele vedú k jasným výsledkom.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM A INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI

Aj keď je príprava kávy alebo akéhokoľvek iného nápoja mimoriadne dôležitá, možno ešte dôležitejšie je priateľské správanie, profesionalita alebo by sa dalo povedať ajpohostinnosť. Schopnosť poskytnúť skutočnú pohostinnosť nielenže zapôsobí na vašich hostí, ale zohráva aj neoddeliteľnú úlohu pri zabezpečovaní opakovaných návštev vašej kaviarne.

Možno si myslíte, že vycvičiť baristu, aby dokázal zákazníkovi spríjemniť návštevu, je nemožné alebo prinajmenšom beh na dlhú trať, pretože je to niečo, čo musí byť v človeku zakorenené, čo je na jednej strane pravda, ale dá sa na tom aj pracovať. Dodržiavanie troch Pmôže byť kľúčom k úspešnej príprave aj v tejto časti .

PROFESIONALITY. TRPEZLIVOSŤ. ĽUDIA NA PRVOM MIESTE ALEBO TRI P POHOSTINNOSTI

Prvým P je profesionalita, ktorá je základom skvelých služieb zákazníkom. Zachovať si chladnú hlavu aj v ťažších chvíľach je náročné, ale zároveň to hosťovi alebo možno spolupracovníkovi ukazuje, že existuje riešenie jeho problému. Všetci sme len ľudia, napriek tomu je schopnosť nenechať sa strhnúť momentom veľmi dobrá a cenná.

Druhým P je trpezlivosť alebo v origináli patience. Je predpokladom úspechu v akomkoľvek odvetví služieb. Oboznámte svojich zamestnancov s tým, že flexibilita v zásadách poskytovania služieb je nevyhnutná na vytvorenie stabilného zážitku pre každého hosťa na základe jeho potrieb a želaní.

Posledným P je "people first", teda ľudia alebo zákazník na prvom mieste. Empatia voči hosťovi umožní vašim baristom nadviazať kontakt s hosťami na inej, dôvernejšej úrovni. Schopnosť baristu rozpoznať náladu zákazníka mu dáva výhodu prispôsobiť službu každému hosťovi individuálne. Každý barista je občas tak trochu psychológ.

Kľúčom k úspechu kaviarne je nielen spokojný zákazník, ale aj dobre zohratý tím. Pohoda na scéne má veľký vplyv na celé fungovanie kaviarne. Zdroj: Joshua Rodriguez | Unsplash.com

NIELEN PRACOVNÉ ZRUČNOSTI JEDINEČNÉ PRE VAŠU KAVIAREŇ

Čo tým myslím? Niektoré z týchto zručností si vaši baristi časom osvoja, iné sa musia doslova naučiť. Sú to maličkosti, ale zároveň sú veľmi dôležité a zahŕňajú všetko od toho, kde čo nájsť, cez spôsob skladovania produktov, zložitosť práce s kávovarom vo vašej kaviarni až po všetko, čo vašu kaviareň odlišuje od ostatných, napríklad prípravu jedinečného kávového nápoja.

ČO BY MAL BARISTA VEDIEŤ O KÁVE

Každý barista by mal mať prehľad o rôznych druhoch kávy. To znamená vedieť, odkiaľ pochádzajú, ako sa od seba líšia a čo je špecifické pre pôvod kávy a rôzne metódy spracovania. Rovnako dôležité je vedieť rozlíšiť rôzne druhy praženia a vedieť, čím sú zrná jedinečné a ako to ovplyvňuje výslednú chuť kávy. Nehovoriac o poznaní rozdielov medzi kávovými nápojmi.

Podobne ako someliéri organizujú ochutnávky vína, dobrou možnosťou pre baristov je usporiadať cupping, ochutnávku rôznych vzoriek kávy, počas ktorej vysvetlíte jedinečné vlastnosti jednotlivých káv podľa pôvodu alebo spracovania a umožníte novým baristom ochutnať ich. Je to tiež skvelý spôsob, ako si tieto znalosti upevniť v ich mysliach.

V dnešnej dobesa baristom hodia aj určité znalosti oceste kávového zrna z plantáže do šálky, o procese praženia, ako aj informácie o pestovateľovi a konkrétnom pôvode kávy, najmä ak káva, ktorú podávate vo svojej kaviarni, pochádza z vašej pražiarne. Možno nie každý zákazník tieto informácie potrebuje, ale barista aspoň nebude zaskočený, keď sa ho zákazník spýta. Navyše, ak barista vie, s čím pracuje, a nemyslím tým len kávu, ale aj ostatné ingrediencie alebo dokonca stroje vo vašej kaviarni, bude mať väčší kontakt so svojou prácou a pravdepodobne ho bude o niečo viac baviť.

TECHNICKÉ ZRUČNOSTI BARISTU

Ako som už naznačil vyššie, nestačí mať len znalosti o káve, pre úspech nového baristu v kaviarni sú dôležité aj technické zručnosti. Nepredpokladajte, že každý človek, ktorého zamestnáte ako baristu, má tieto zručnosti od prírody. Školením technických zručností potrebných na vykonávanie tejto práce môžete svoj tím obohatiť aj o ľudí so skvelými osobnostnými vlastnosťami, ale s malými alebo žiadnymi technickými skúsenosťami, čím rozšírite okruh potenciálnych zamestnancov.

Kľúčom k správnej príprave espressa alebo akejkoľvek kávy je naučiť ho pravidlá, ktoré musí dodržiavať. Neustálym opakovaním a vytrvalosťou príde zlepšenie.

AKÉ SÚ NAJDÔLEŽITEJŠIE ZRUČNOSTI POTREBNÉ NA TO, ABY STE SA STALI ÚSPEŠNÝM BARISTOM?

 • Mletie - Základné znalosti zahŕňajú pochopenie toho, ako rôzne hrubosti mletia ovplyvňujú výsledný chuťový profil kávy a aké hrubosti sú potrebné pre jednotlivé metódy prípravy. Okrem toho musíte vedieť, ako sa vlastne obsluhuje mlynček.
 • Príprava espressa - utláčanie, predinfúzia, profilovanie tlaku a prietoku. To všetko sú dôležité techniky, ktoré je potrebné spomenúť okrem prípravy nápojov na báze espressa. Samozrejme, nemožno vynechať ani prácu so samotným kávovarom na espresso.
 • Práca s mliekom - ako správne šľahať mlieko, akú teplotu má mať mlieko, čomu sa vyhnúť a ako nakresliť tie krásne obrázky cappuccina by tiež malo byť súčasťou vášho školenia baristov.
 • Metódy prípravy filtrovanej kávy - V súčasnosti sa príprava kávy v kaviarni už nezakladá len na espresse a nápojoch na báze espressa, ale musíte vedieť aj to, ako pripraviť kávu v kávovare na prelievanie alebo ako pripraviť alternatívne prípravy, ako sú napríklad obľúbené V60, Aeropress alebo Chemex. A dobrý barista by mal poznať aj rozdiely medzi výslednými kávami.

Údržba - jedna vec je práca s kávovarom alebo mlynčekom, ale treba vedieť aj správne čistiť, bez toho barista jednoducho nie je správny barista.

NAUČTE SA AKO, ALE AJ PREČO

Aj toto som už trochu nakousol. Jednoducho povedané, každého môžete naučiť, ako niečo robiť, ale nikdy to nebude robiť dobre, ak nepochopí, prečo to robí práve takto. A to isté platí aj pre vás, keď školíte nového baristu. Vysvetlením účelu činnosti dávate zmysel tomu, čo robíte.

OPAKOVANIE, OPAKOVANIE, OPAKOVANIE

Žiadny učený z neba nespadol a kľúčom k tomu, aby sa nový barista dostal na profesionálnu úroveň, je opakovanie. Všetci poznáme myšlienku "cvičenie robí majstra", ale čo je na opakovaní také dôležité v procese prípravy? Keď budete svojich nových baristov povzbudzovať, aby si precvičovali svoje zručnosti, oboznámite ich s technikami, ktoré ich učíte , apresuniete tieto činnosti z ich vedomia do podvedomia, takže nakoniec ani nebudú musieť premýšľať o tom, čo robia, je to presne ono. Vďaka tomu bude váš tréning účinný.

KONTROLA BARISTOV A HODNOTENIE BARISTICKÝCH KURZOV

Význam kontroly baristov nemožno podceňovať. Celý proces prípravy zamestnanca na pozíciu baristu môžete skontrolovať napríklad prostredníctvom individuálnych stretnutí alebo spontánnych rozhovorov, aby ste sa uistili, že všetko prebieha bez akýchkoľvek zádrheľov a že barista má jasno. Práve tu môžete zachytiť prípadné problémy v procese a napraviť ich skôr, než sa stanú vážnejšími. Napokon, vyhodnocovanie účinnosti procesu školenia vám dáva skúsenosti, aby ste mohli za každýmtrénovať lepšie a v budúcnosti svoj program vylepšovať.

Táto tabuľka môže slúžiť ako kostra a zhrnutie toho, ako viesť baristický kurz z praktického hľadiska.

Pripravte seba a baristu
 • Uistite sa, že barista je pripravený, a vyzvite ho, aby kládol otázky.
 • Zhodnoťte predchádzajúce znalosti baristu.
 • Povedzte baristovi, čo ho budete učiť.
 • Povedzte baristovi, prečo je to dôležité.
Ukážte
 • Predveďte činnosť a prediskutujte jej hlavné kroky. Uveďte číslo kroku a celkový počet krokov. Môže byť tiež užitočné mať vopred pripravené poznámky, ktoré si barista môže doplniť a neskôr sa k nim vrátiť.
 • Zopakujte činnosť a prediskutujte hlavné kroky, kľúčové body a dôvody.
 • Poskytnite dostatok informácií na dokončenie aktivity bez toho, aby ste ich zahltili informáciami.
 • V prípade potreby poskytnite ďalšie tipy, ktoré môžu nováčikovi uľahčiť prácu, alebo pracovné pomôcky. Časom si väčšinou. každý nájde svoj vlastný štýl.
Cvičenie
 • Nechajte baristu, aby činnosť predviedol bez toho, aby čokoľvek povedal. V prípade potreby poskytnite spätnú väzbu. Všímajte si chyby a neisté pohyby.
 • Nechajte baristu, aby to urobil znova, a prediskutujte s ním hlavné kroky. Nezabudnite uviesť číslo kroku.
 • Nechajte baristu predviesť zručnosť tretíkrát a prediskutujte hlavné kroky, kľúčové body činnosti a zdôvodnite ich. Pokračujte v precvičovaní zručnosti, kým ju barista nedokáže správne predviesť.
 • Vo všetkých krokoch poskytnite posilňujúcu a usmerňujúcu spätnú väzbu.
Záver
 • Spýtajte sa baristu na všetky zostávajúce otázky a odpovedzte na ne. Skontrolujte, či mu je všetko jasné.
 • Povedzte baristovi, kam alebo na koho sa môže obrátiť o radu alebo pomoc.
 • Kontrolujte baristu, ako vykonáva svoju prácu.
 • Poskytnite povzbudzujúcu a konštruktívnu spätnú väzbu na všetky činnosti.

KTO VIE, UČÍ

Napokon, preúspešného baristu jedôležitý aj skúsený školiteľ alebo barista. V menšej kaviarni to pravdepodobne zvládnete interne, t. j. ako manažéri alebo prevádzka sami. Ak je však zaškolenie nového baristu poslednou vecou vo vašom časovom pláne, dobrou voľbou pre vás bude to isté, čo pre väčšie kaviarne. Teda obrátiť sa na školiace stredisko alebo odborníka. Koniec koncov, jedna vec je vedieť robiť veci sám a druhá ich naučiť. Školiace strediská sa plne venujú školeniu baristov, takže kontaktovať ich znamená zveriť školenie nového baristu do dobrých rúk.

Ideálnou voľbou je skombinovať školenie zo školiaceho centra napríklad s intenzívnym baristickým kurzom unás v Luhačoviciach, kde sa postaráme o kvalitnú výučbu teórie kávy, ale aj technických znalostí, jednania so zákazníkmi a predovšetkým prípravy kávy na všetky možné spôsoby, spolu s interným školením hlavného baristu. Ten naučí nových baristov veci, ktoré sú pre vašu kaviareň jedinečné. Nového baristu nemôžete zaškoliť priamo na mieste, pretože by ste mohli na niečo zabudnúť, mať veľa zákazníkov alebo jednoducho nemáte čas prebrať veci do detailov, preto je vhodná aj táto kombinácia školení.