Ako zistíte, či voda ničí váš kávovar?

Vodný kameň

Káva obsahuje viac ako 90 % vody. Väčšina z nás sa pri jej príprave zameriava na kávu ako surovinu. Riešime, kde vyrástla, ako bola spracovaná a ako bola pražená. Ana vlastnosti vody, ktorú používame na prípravu kávy, akosi zabúdame.

Nebudeme sa tu zaoberať vysokou chémiou. Len si pripomeňme, že vápnik je jedným z najrozšírenejších prvkov na Zemi. Je jednoducho všade, vrátane vody. To nie je zlé, pretože nielen ľudské telo sa bez vápnika zaobíde.

Problém však nastane, keď začneme voduohrievať. Hydrogenuhličitan vápenatý sa začne rozkladať na oxid uhličitý, vodu a uhličitan vápenatý. Práve ten spôsobuje usadeniny známe ako vodný kameň v našich kávovaroch.

Usadeniny na zásobníku vody ako indikátor tvrdej vody

3 indikátory, že sa do kávovaru dostal vodný kameň

Príprava trvá dlhšie

V prípade automatických kávovarov vodný kameň v systéme spoznáte podľa toho, že príprava kávy trvá dlhšie ako predtým. Je to preto, že ohrievacie teleso nie je schopné ohriať požadované množstvo vody na požadovanú teplotu vkrátkom čase, napriek vrstve usadeného vodného kameňa.

To isté platí aj pre domáci pákový kávovar.

Nezvyčajná chuť kávy

So svojím kávovarom žijete a možno nedokážete objektívne posúdiť meniacu sa chuť pripravovanej kávy . Ak vám napríklad návšteva povie, že s chuťou vašej kávy nie je niečo v poriadku, snažte sa neuraziť.

Potom venujte pozornosť nielen zrnkám, ale aj vode, filtru a celému kávovaru vrátane jeho odvápnenia.

Znížte celkový tlak, tlak trysky alebo teplotu

Ak ste si všimli niečo podobné, na vine môže byť vodný kameň . Ten sa neusadzuje len na výhrevnom telese kávovaru, ale aj na iných častiach. Napríklad nasnímačoch teploty a tlaku . Tie potom nemerajú presne a váš kávovar sa môže správať trochu zvláštne.

Ak svoj kávovar rozpoznáte vo vyššie uvedených bodoch, je vhodné ho odvápniť. Použite príslušný návod a odporúčané opravné prostriedky. Článok o čistení a odstraňovaní vodného kameňa z automatického kávovaru vám vysvetlí postup odstraňovania vodného kameňa.

Ako zabrániť usadzovaniu vodného kameňa?

  1. Na prípravu používajte iba filtrovanú vodu. Či už pomocou kanvice , alebo pomocou filtra zabudovaného v nádržke na vodu.
  2. Ak používatefilter , včas ho vymeňte. Jeho životnosť je približne 2mesiace alebo 50 litrov filtrovanej vody.
  3. Ak používatefiltračnú kanvicu , prečítajte si obal filtračnej vložky, aby ste zistili, koľko vody dokáže účinne prefiltrovať. Tu je výdrž spravidla okolo 100 litrov.

Profesionálny pákový kávovar

Profesionálny kávovar odporúčam zveriť do rúk odborníkov a okrem základnej údržby a čistenia sa bez väčších znalostí nepúšťať do väčších akcií proti usadzovaniu vodného kameňa.

Zásady, ako zistiť, či sa váš kávovar stáva obeťou vodného kameňa, sú v podstate rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.

Mali by ste mať zavedený systém pravidelných servisných kontrol vrátane odstraňovania vodného kameňa.

To sa samozrejme týka aj filtrácie vody - dôležitá jevčasná regenerácia zmäkčovača katexu, výmena kaziet alebo filtračných vložiek v prípade reverznej osmózy.

Riziká spojené s vodným kameňom vo vnútri kávovaru:
  • Zvýšená spotreba elektrickej energie
  • Zhoršenie funkčnosti v dôsledku usadenín na snímačoch kávovaru
  • V prípade poruchy možné neuznanie záruky alebo drahší servis
  • Rast baktérií a súvisiace zdravotné problémy

Ako zistiť tvrdosť vody?

Po prečítaní týchto riadkov môžu niektorí namietať, že majú domamäkkú vodu a že vodu nemusia odvápňovať. Tvorbavodného kameňa je však v malej mierenormálna aj po dôkladnom filtrovaní a pravidelnej výmene filtrov alebo kaziet.

BWT Testkit - Tester tvrdosti vody

Filtrácia nikdy úplne neodstráni vápnik z vody. Pretože ľudské telo potrebuje vápnik a ďalšie minerály obsiahnuté v pitnej vode .
Ďalším aspektom je, že minerály dodávajú chuť vode aj nápojom z nej vyrobeným. Vrátane kávy.

Voväčšine krajín je však voda tvrdá. Server cistavoda.cz hovorí až o 90 % domácností. A príliš veľa tvrdej vody bohužiaľškodí našim kávovarom.

Ak vlastníte kávovar, skúste si urobiťdomáci test tvrdosti vody. Zaberie to pár minút a budete vedieť, ako na tom ste, akú starostlivosť máte svojmu kávovaru venovať. A tiež akú starostlivosť venovať vode, ktorá tvorí prevažnú väčšinu vašej kávy. Či už ide o espresso alebo cappuccino.

Odporúčané produkty12