Čo má spoločné pitie kávy a cholesterol v našom tele

CHOLESTEROLU K ATEROSKLERÓZE

Kardiovaskulárne ochorenia sú jedným znajobávanejších ochorení súčasnosti . Tieto problémy bývajú spôsobené najmä aterosklerotickými degeneratívnymi zmenami, ktoré sú spôsobené najmäukladaním cholesterolu.

Ateroskleróza alebo korózia tepien je proces poškodenia stien tepien usadzovaním tukových látok. Najmä cholesterol. Táto zmena vedie k zníženiu elasticity a priechodnosti tepny.

ROZVOJ ATEROSKLERÓZY

Usadený cholesterol sa prilepí na steny tepien a na jeho povrchu sa usadzuje stále viac cholesterolu. Priestor v tepne sa zužuje a jej steny prestávajú byť pružné. Tento degeneratívny proces má potom najčastejšie za následok infarkt myokardu alebo mozgovú príhodu.

Predpokladom vzniku aterosklerózy jegenetika a predovšetkým nezdravý životný štýl. Ide najmä o obezitu, minimálnu fyzickú aktivitu, cukrovku a fajčenie. Vysoký krvný tlak a zvýšený celkový a najmä LDL cholesterol majú tiež veľký vplyv na rozvoj aterosklerózy .

NA ČO JE V TELE POTREBNÝ CHOLESTEROL

Určité množstvo cholesterolu je však pre náš život absolútne nevyhnutné. Cholesterol sa zásadne podieľa na stavbe buniek v našom tele. Potrebujeme ho aj na produkciu hormónov, napríklad kortizolu, ktorý súvisí nielen s reakciou na stres, ale aj s našimi biorytmami alebo cirkadiánnymi rytmami.

Existujúdva typy cholesterolu, "zlý" LDL (lipoproteíny s nízkou hustotou) a "dobrý" HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou). HDL cholesterol dokáže posunúť LDL cholesterol tak, aby sa neusadzoval v tepnách, ale aby bol správne využitý pre potreby organizmu.

ODKIAĽ SA BERIE CHOLESTEROL?

Cholesterol si do určitej miery syntetizuje naše telo samo. Dôležitejším faktorom jepríjem cholesterolu z potravy. Správnou stravou môžeme ovplyvniť množstvo cholesterolu a najmä LDL cholesterolu, ktorý je známy ako "zlý" cholesterol.

Ak konzumujemestravu, ktorá obsahuje najmä nasýtené mastné kyseliny, ktoré sú bežné v mäse a živočíšnych výrobkoch, ako je napríklad maslo ,zvyšuje sa množstvo LDL cholesterolu v krvi a nevyužitý LDL cholesterol sa začína hromadiť v stenách tepien.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL PROTI "ZLÉMU" CHOLESTEROLU

Zdravá strava by mala obsahovať potraviny bohaté na nenasýtené mastné kyseliny. Takéto potraviny pozitívne podporujúvstrebávanie LDL cholesterolu a jeho prenos prostredníctvom HDL alebo dobrého cholesterolu do pečene, kde sa spracúva .

Ak skombinujeme zdravú stravu so správnym pitným režimom a fyzickou aktivitou, budeme na dobrej ceste kminimalizácii rozvoja aterosklerózy a ďalších ochorení, nielen kardiovaskulárnych.

VPLYV KÁVY NA HLADINU CHOLESTEROLU

Akú úlohu zohráva pitie kávy pri regulácii cholesterolu? Výskumy odhalili, že zpražených kávovýchzŕn sa počas prípravy extrahujú dva diterpény, Cafestol a Kahweol. Tieto dve látky sa nachádzajú najmä v nefiltrovanej káve, pretože sa pri jej použití zachytávajú na filtračnompapieri.

Včasopise International Journal of Molecular Sciences uverejnili čínski vedci štúdiu, ktorá ukázala, že u ľudí, ktorí dlhodobo pijú nefiltrovanú kávu, sa diterpény Cafestol a Kahweol podieľajú na zvyšovaní LDL cholesterolu v krvi.

MNOŽSTVÁ KAFESTOLU A KAHWEOLU PODĽA SPÔSOBU PRÍPRAVY KÁVY

Na základe uvedeného zistenia by sme sa mohli zamyslieť a znížiť množstvo konzumovanej kávy. Taktiež obmedzte prípravu kávy na tú, ktorá si vyžaduje filtráciu cez papierový filter, napríklad Chemex alebo V60.

Ďalšia štúdia sa zaoberala množstvom týchto látok v káve a ich rozdielmi v závislosti od spôsobu prípravy kávy. Obsah kafestolu je najvyšší vtureckej káve až 88,7 mg/l. Pri použití moka konvičky sa udáva výťažnosť Cafestolu 37,5 mg/l. Pre French press je to približne 25 mg/l a pre espresso približne 17 mg/l. Naproti tomu káva filtrovaná cez papierový filter obsahuje 0,12 mg/kafestolu, čo je v podstate zanedbateľné množstvo.

ÚČINKY KAFESTOLU A KAHWEOLU

Ak však túto dvojicu diterpénov hneď neodsúdite, zistíte, že sú zodpovedné aj za mnohé zdraviu prospešné účinky. Konkrétne sú protizápalové, protirakovinové a môžu pomôcť aj pri antiangiogénnej liečbe.

Výsledky tejto štúdie potom ukazujú, že diterpenty Cafestol a Kahweol sú aktívne najmä v piatich činnostiach ovplyvňujúcich zdravie a funkcie nášho tela. Tieto účinky sú:

 • zvýšenie hladiny LDL cholesterolu v krvi
 • podpora imunitného systému
 • anti-apoptóza (odumieranie buniek) a antiangiogenetické účinky (proti tvorbe ciev), čím prispieva k boju proti nádoroma rakovine
 • zvýšenie produkcie inzulínu a absorpcie glukózy vo svalových bunkách, tieto účinky možno súhrnne označiť ako antidiabetické účinky.
 • antiosteoklastogenéza, to znamená, že Cafestol a v tomto prípade hlavne Kahweol ovplyvňujú aktivitu osteoklastov (bunky s funkciou rozkladu kostného tkaniva) a podporujú diverzitu osteoblastov (bunky, ktoré podporujú rast a štruktúru kostí)

  PITIE KÁVY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

  Po preskúmaní účinkov kávy z hľadiska účinkov jej diterpenov Cafestolu a Kahweolu môžeme vyvodiť vlastné závery o vhodnosti jej konzumácie. Rovnako akoväčšina potravín, ktoré denne konzumujeme, aj káva obsahuje látky, ktoré v určitých prípadoch nie sú v určitých množstváchvhodné pre zdravie.

  Keďže má celý rad zdraviu prospešných látok a vedci ešte nepoznali všetky jej schopnosti, je viac než vhodné zaradiť kávu do nášho zdravého životného štýlu, rovnako ako vyváženú a rozumnú stravu.

  Zvýšený LDL cholesterol, ku ktorému môže prispieť pitie kávy, však môžeme ovplyvniť zdravou stravou bohatou na nenasýtené mastné kyseliny a vlákninu. Tak ako každá potravina, aj káva by sa mala piť s rešpektom k jej zloženiu a účinkom a s ohľadom na vlastné zdravie.

  Zdroje:

  Ren Y, Wang C, Xu J, Wang S. Cafestol a Kahweol: A Review on Their Bioactivities and Pharmacological Properties. int J Mol Sci. 2019;20(17):4238. Publikované 2019 Aug 30. doi:10.3390/ijms20174238

  Chen Zhang, Robert Linforth, Ian D. Fisk. Výťažnosť extrakcie kafestolu z rôznych mechanizmov varenia kávy. Food Research International. Volume 49, Issue 1, November 2012, Pages 27-31. doi.org/10.1016/j.foodres.2012.06.032