Etiópske odrody kávovníkov: JARC Vs. Dedičné

Káva z Etiópie

Etiópska káva je pre svet kávyobzvlášť výnimočná. Dlhá história kávy v Etiópii siaha až do obdobia pred písomnými záznamami a na žiadnom inom mieste na svete sa káva nepestuje tak ako tu.

V skutočnosti je Etiópia rodiskom najdôležitejšieho druhu kávy, kávy Arabica, a rovnako mnohé z odrôdArabica, ktoré sa dnes pestujú na celom svete, majú svoje genetické korene v káve rastúcej v etiópskych lesoch.

Tradícia etiópskej kávy siaha až do súčasnosti. Pitie kávy je pre mnohých ľudí obľúbenou činnosťou v spoločenskom a kultúrnom kontexte a práve etiópska káva je nielen vďaka svojej rozmanitosti chutípovažovaná za jednu z najlepších káv na svete.

Nie je preto prekvapujúce, že káva je hlavným príjmom až 25 % obyvateľov krajiny, viac ako 15 miliónov ľudí pestuje kávu ako svoju hlavnú plodinu a nájdeme tu až pätinu svetových kávových fariem.

Na káve nie je závislé len obyvateľstvo, ale aj etiópska vláda, pre ktorú kávapredstavuje 25 až 35 % celkových ročných príjmov z vývozu.

Spracovanie kávy v známej kávovej oblasti Sidama, kde sa nachádza spracovateľská stanica Mirado. Zdroj obrázku: Mercanta

Dedičná káva z Etiópie

Termín heirloom sa predtým používal ako obecný názov pre kávovníky Arabica, ktorých odrodu nemusí byť ľahké identifikovať.

Tento termín sa používa najmä v súvislosti setiópskou kávou, ktorej existujú tisíce odrôd. Ak sa tieto kávy nedajú ľahko zaradiť medzi kávy pestované v iných pestovateľských oblastiach, často sa združujú pod termínom heirloom.

Toto spojenie však nie je úplne správne, a to z toho dôvodu, že nie sú uznané iné rôzne odrody a etiópski pestovatelia kávy tak prichádzajú o transparentnosť a možnosť vyšších zárobkov.

Nesprávne označovanie odrôd kávy ako heirloom vedie k rôznym problémom, medzi ktoré patrí aj to, že pražiarne nedokážu rozlíšiť etiópske odrody a spotrebitelia sú tak ochudobnení o nové chute, pretože nie je jasné, ktorá odroda je práve v ponuke.

Čo znamená označenie Heirloom

Heirloom alebo v anglickom preklade heirloom coffee je spôsob označovania starých odrôd kávy. Aby sa odroda mohla klasifikovať ako dedičná , musí byť staršia ako 100 rokov. Niektoré zdroje uvádzajú, že ako dedičná káva sa označuje aj odroda, ktorá je staršia ako 50 rokov.

Kávy z oblastí, ako je Latinská Amerika, Ázia a dokonca aj Afrika, sa klasifikujú ako dedičné. Jednou z najdiskutovanejších dedičných káv je káva z Etiópie.

Getu Bekele, manažér dodávateľského reťazca pre východoafrickú kávu v americkej pražiarni Counter Culture, hovorí, že v Etiópiisa termín heirloom objavil spolu s hnutím za výberovú kávu. Výberoví nákupcovia kávy, ktorí nevedeli, aké odrody Typica a Bourbon kupujú, označovali všetko ako heirloom.

Kritériá, ktoré určujú, či je káva dedičná

Termín dedičná rastlina sa používa nielen pre kávu, ale aj pre iné plodiny, ako sú paradajky a paprika. Znamená to rastlinu, ktorá sa v určitej zemepisnej oblasti pestuje už niekoľko generácií v tej istej zemepisnej oblasti tou istou poľnohospodárskou rodinou alebo skupinou.

V prípade odrôd kávy neexistuje žiadny konkrétny dátum alebo veková hranica, ktorá by určovala, kedy sa odroda stáva "dedičnou odrodou". Skôr musí spĺňať kritérium, že ide o rastlinu špecifickú pre určitý región alebo komunitu, ktorá sa pestuje po celé generácie.

Etiópske odrody

Medzi dedičné odrody preto patria všetky kávy z Etiópie. Etiópske kávové odrody možno ďalej všeobecne rozdeliť na dva typy: odrody JARC a iné divoké kávovníky.

Odrody JARC

Odrody JARC sú odrody, ktoré vyšľachtilo Poľnohospodárske výskumné centrum Jimma (JARC), jedno z etiópskych federálnych poľnohospodárskych výskumných centier.

Celkovo bolo vyšľachtených 40 odrôd kávovníkov s cieľom zvýšiť odolnosť voči škodcom a vyššie výnosy.

Ďalšie kávovníky

Do tejto skupiny patria kávovníky, ktoré rastú voľne v etiópskych lesoch, a uvádza sa, že môže existovať viac ako 10 000 druhov.

Takže keď sa rozhodnete pripraviť kávu z Etiópie a na obale uvidíte odrodu označenú ako heirloom, už viete, že toto označenie je nepresné a že zrná môžu pochádzať z nejakej kombinácie viac ako 10 000 odrôd.