História kávy: Rwanda, mier prostredníctvom predaja kávy

Vo vnútrozemí strednej Afriky leží Rwandská republika. Je to malá krajina s vysokými zalesnenými kopcami a jazerami. Patrí medzi 30 najväčších producentov kávy na svete.Napriek tomu, že sa nemôže rovnať produkcii kávy blízkej a kávou preslávenej Etiópie, rwandská káva má čo ponúknuť.

RWANDSKÁ PRODUKCIA KÁVY

Rwanda začala pestovať a vyvážať kávu začiatkom 19. storočia s príchodom nemeckých osadníkov. Miestny vidiek má vynikajúce podmienky na pestovanie kávy. V 80. rokoch 20. storočia mala Rwanda najvyš šiuprodukciu kávy vo svojej histórii. V tomto období Rwanďania vyprodukovali viac ako 400 000 vriec kávy (1 vrece - 60 kg). Káva v tom čase predstavovala približne 70 % príjmov krajiny z vývozu. V posledných rokochprodukcia presiahla 250 000 vriec kávy.

Káva arabicaje hlavnou kávou pestovanou v Rwande . Najrozšírenejšími druhmi kávy sú najmä Bourbon a tiež Caturra a Catuai. Káva sa zvyčajne spracovávamokrou (pranou) metódou alebo prírodnou metódou. Rwandské kávy zo západnej provincie v okolí jazera Kivu sú známe svojou vysokou kvalitou. Zrnká z Rwandy si získali obľubu medzi milovníkmi kávy vďaka svojejvyváženej, jemnej chuti plnej sladkých a kvetinových tónov.

Kvalita kávy sa v posledných rokoch stala hlavným cieľom pestovateľov kávy v Rwande. Prostredníctvom vládnej podpory kávového priemyslu v spolupráci s ďalšími organizáciami sa v Rwande uskutočnilimnohé zmeny na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok. Vláda iniciovala zriadenie viac ako 300 centrálnych pracích staníc. Súkromné spoločnosti a organizácie podporujú vzdelávanie a poskytujú školenia o správnych poľnohospodárskych postupoch alebo kontrole kvality kávy.

NENÁVISŤ, TEROR A VRAŽDY MEDZI SUSEDMI

Miestnemu kolektívnemu úsiliu o vytvorenie kvalitného produktu a získanie ekonomickej stability predchádzala krvavá história. V tejto malej africkej krajine patria ľudia k dvom etnickým skupinám - Hutuom a Tutsiom. V minulosti medzi príslušníkmi týchto skupínneustále prebiehali spory a boje. Tie prerástli do občianskej vojny. V roku 1990 vtrhla do Rwandy povstalecká armáda Tutsiov. Mierové dohody sa zrútili, až napokon zostrelenie lietadla s prezidentmi Rwandy a Burundi v roku 1994bolo začiatkom rwandskej genocídy.

Nenávisť medzi Hutu a Tutsi viedla k nemilosrdnému zabíjaniu. Ak dnes navštívite Rwandu, uvidíte nielen rastúce kávovníky, ale aj pozostatky vojny a vypočujete si hrôzostrašné príbehy miestnych obyvateľov. Bolestné spomienky na to, ako sa Tutsiovia skrývali v lesoch alebo ešte horšie, ak sa utekali schovať do kostola. Tam sa stali ľahkým masovým terčom pre hutuských radikálov.

Počas rwandskej genocídy bolo zavraždených milión ľudí a ešte viac ich utieklo za hranice, aby si zachránili život. Boje sa rozšírili do susedných krajín, Zairu a Burundi. Občianska vojna viedla aj ku kolapsu hospodárstva. V tom čase sa káva stala hlavným životným zdrojom mnohých ľudí.

VZOSTUP FEMINIZMU, KÁVA A HOSPODÁRSTVO

Rwandské ženy pracujúce v kávovom družstve

Ženy začali preberať poľnohospodárstvo, ktoré v minulosti riadili výlučne muži. Vo vojnou zničenej Rwande začali ženy presádzať kávovníky. Krok za krokom zachraňovali, aby sa zrodilo ich kávové hospodárstvo. Na tradičný postup ručného zberu kávových čerešní potom nadviazalo ich domáce spracovanie. Pestovateľky doma rozdrvili zrelé plody kávovníka, umyli zrná a rozložili ich na podlahu, aby sa vysušili. Výsledkom tohto postupu spracovania bola nekvalitná komoditná káva.

Investície štátu a organizácií do umývacích staníc a školenia pestovateľov kávy viedli k výraznému zvýšeniu kvality rwandskej kávy. Spravodlivý obchod poskytol inšpiráciu na pestovanie kvalitnej kávy, pretože tá môže byť certifikovaná a pestovateľ má istotu aspoň minimálnej mzdy, aj keď cena na burze klesá. Spravodlivý obchod je však len jedným zo spôsobov podpory pestovania kvalitnej kávy v záujme hospodárskeho rastu.

NENÁVISŤ, TEROR A VRAŽDY MEDZI SUSEDMI

Spoločnému úsiliu miestnych obyvateľov o vytvorenie kvalitného produktu a získanie hospodárskej stability predchádzala krvavá história. V tejto malej africkej krajine patria ľudia k dvom etnickým skupinám - Hutuom a Tutsiom. V minulosti medzi príslušníkmi týchto skupínneustále prebiehali spory a boje. Tie prerástli do občianskej vojny. V roku 1990 vtrhla do Rwandy povstalecká armáda Tutsiov. Mierové dohody sa zrútili, až napokon zostrelenie lietadla s prezidentmi Rwandy a Burundi v roku 1994bolo začiatkom rwandskej genocídy.

Nenávisť medzi Hutuami a Tutsiami viedla k nemilosrdnému zabíjaniu. Ak dnes navštívite Rwandu, uvidíte nielen rastúce kávovníky, ale aj pozostatky vojny a vypočujete si hrôzostrašné príbehy miestnych obyvateľov. Bolestné spomienky na to, ako sa Tutsiovia skrývali v lesoch alebo ešte horšie, ak sa utekali schovať do kostola. Tam sa stali ľahkým masovým terčom pre hutuských radikálov.

Počas rwandskej genocídy bolo zavraždených milión ľudí a ešte viac ich utieklo za hranice, aby si zachránili život. Boje sa rozšírili do susedných krajín, Zairu a Burundi. Občianska vojna viedla aj ku kolapsu hospodárstva. V tom čase sa káva stala hlavným životným zdrojom mnohých ľudí.

VZOSTUP FEMINIZMU, KÁVA A HOSPODÁRSTVO

Rwandské ženy pracujúce v kávovom družstve

Ženy začali preberať poľnohospodárstvo, ktoré v minulosti riadili výlučne muži. Vo vojnou zničenej Rwande začali ženy presádzať kávovníky. Krok za krokom zachraňovali, aby sa zrodilo ich kávové hospodárstvo. Na tradičný postup ručného zberu kávových čerešní potom nadviazalo ich domáce spracovanie. Pestovateľky doma rozdrvili zrelé plody kávovníka, umyli zrná a rozložili ich na podlahu, aby sa vysušili. Výsledkom tohto postupu spracovania bola nekvalitná komoditná káva.

Investície štátu a organizácií do umývacích staníc a školenia pestovateľov kávy viedli k výraznému zvýšeniu kvality rwandskej kávy. Spravodlivý obchod poskytol inšpiráciu na pestovanie kvalitnej kávy, pretože tá môže byť certifikovaná a pestovateľ má istotu aspoň minimálnej mzdy, aj keď cena na burze klesá. Spravodlivý obchod je však len jedným zo spôsobov podpory pestovania kvalitnej kávy v záujme hospodárskeho rastu.


KVALITA ŽIVOTA V RWANDE SA ZVYŠUJE S KAŽDÝM PREDANÝM ZRNOM

Spracovanie kávy a kontrola kvality v Rwande

Metódy fermentácie kávy, ekologické poľnohospodárstvo, ako aj prestížne ocenenie "Cup of Excellence" -ktoré rwandská káva prvýkrát získala v roku 2008 - sú spôsoby, ako môžu pestovatelia zvýšiť hodnotu svojej kávy a rozvíjať svoje podnikanie. Káva prináša chudobným Rwanďanom nielen peniaze, ale aj lepšiu životnú úroveň a sebaúctu. Prostredníctvom organizovaných školení sa miestni obyvatelia naučili rozumieť "jazyku kávy " -chuti kávy.

Na testovacích staniciach kávy, kontrola cuppings kávy vykonávajú kvalifikovaní rwandskí degustátori. Rozlišujú sa chute, hodnotí sakvalita kávy a zaznamenáva sa . Finančné prostriedky, ktoré kávové družstvá prinášajú miestnej komunite, sa vkladajú napríklad do výstavby škôl. Ľudia prostredníctvom kávy získavajú späť svoju hodnotu a dôstojnosť. Rwandskí dedinčania zažívajú zmenu. Vedľa ich chatrčí vyrástli kancelárie kávových družstiev, vznikajú podniky ako reštaurácie a kaderníctva a pre miestnych obyvateľov je veľkou zmenou aj to, že ich deti majú topánky.