Kalendár sezón zberu kávy

PREČO SA KÁVA ZBIERA V RÔZNYCH ROČNÝCH OBDOBIACH

Na pestovanie kávy má vplyv niekoľko faktorov. Káva rastie vo viacerých krajinách sveta, z ktorých niektoré ležia priamo na rovníku, iné nie. A to tiež znamená, že káva dozrieva v rôznych oblastiach v rôznych obdobiach počas roka. Čas, kedy sa zelená káva dostane do pražiarne, ovplyvňuje aj spôsob spracovania kávy alebo ležanie krajiny pôvodu.

Nezabudnite však, že pri výberových kávach existujú výnimky z každého pravidla. Občas sa teda môže stať, že sa stretnete s kávou mimo času jej zberu. Niektoré krajiny produkujúce kávu ležia priamo na rovníku, čo im umožňuje zber kávy počas celého roka. Iné farmy a družstvá produkujú dostatok kávy na celý rok, takže k prerušeniu dodávok dochádza len veľmi málo alebo vôbec. Pražiarne preto na obale kávy často okrem dátumu praženia uvádzajú aj obdobie zberu.

Jedným z pravidiel výberovej kávy je transparentnosť pôvodu. Tieto informácie sa zvyčajne nachádzajú na obale kávy.

Okremstabilných klimatických podmienok majú na úrodu vplyv ajobdobia dažďov a sucha, ktoré však nie sú vždy úplne predvídateľné. Môže sa teda stať, že zber sa uskutoční o niečo neskôr z dôvodu predĺženého obdobia dažďov. Ako uvidíte ďalej, niektoré obdobia sú oveľa kratšie ako iné, čo samozrejme znamená, že kávy je menej a zvyčajne môžete očakávať o niečo vyššie ceny týchto káv.

SPRACOVANIE, ODPOČINOK A PREPRAVA

Je však tiež dôležité poznamenať, že znalosť obdobia zberu je len časťou toho, čo ovplyvňuje, kedy je daná káva k dispozícii. Po zbere je potrebné s kávou zaobchádzať jemne, opatrne a trpezlivo. Po vysušení by mala káva odpočívať aspoň 30 až 60 dní v ochrannej vrstve pergamenu. Ak by sa tento čas urýchlil, chuťový potenciál kávy by sa zničil.

Potom sa káva musí zabaliť, predať a naložiť do prepravných kontajnerov a naložiť na lode, ktoré ju privezú bližšie k pražiarni. V prípade niektorých odľahlých a vzdialených miest, odkiaľ naša káva pochádza, to môže trvať niekoľko mesiacov.

OBVYKLÉ OBDOBIE ZBERU KÁVY V AFRICKÝCH KRAJINÁCH

Vprípade Konžskejdemokratickej republiky je hlavným obdobím zberu zvyčajne obdobie od apríla do júla. Vedľajšia sezóna sa začína v septembri a končí v januári. Káva je zvyčajne k dispozícii pre pražiarne od júla.

V Etiópii existujú tri systémy produkcie kávy - lesný, záhradný a plantážový. Zber kávy prebieha zvyčajne odoktóbra do decembra.

VKeni sa káva vďaka svojej poludníkovej polohe môže zbierať dvakrát ro čne. Hlavný zber sa uskutočňuje odmarca do júla a letný zber odseptembra do decembra.

Distribúcia kávy z Rwandy čelí problému s dopravou. Keďže Rwanda nemá vlastné pobrežie, musí sa najprv prepraviť 1 500 km po súši do Mombasy v Keni alebo Dar-es-Salaamu v Tanzánii. Zber kávových čerešní sa zvyčajne uskutoč ňujeod februára do júla. K nám sa zvyčajne dodávajú od januára.

V Tanzánii sa káva pestuje prakticky na celej vysočine krajiny. Poľnohospodári tu zberajú kávu od júla do decembra.

V Ugande sa prevažná väčšina kávy spracováva doma u malých farmárov. Hlavný zber sa uskutočňujeod októbra do februára a vedľajší zber od apríla do augusta.

Burundskákáva je zvyčajne dostupná v pražiarňach vo veľmi krátkom čase. Tu sa zber zvyčajne uskutočňuje od marca do augusta. V posledných rokoch sa však vyskytlo niekoľko problémov, jedným z nich je dlhé obdobie dažďov. Okrem toho je väčšina kávovníkov stará. Väčšinou boli vysadené v 30. a 60. rokoch 20. storočia, keď Burundi kolonizovalo Belgicko.

KEDY SA ZBERÁ KÁVA V KRAJINÁCH STREDNEJ AMERIKY

Jedným z najväčších producentov kávy v Strednej Amerike je Kostarika. Má 8 hlavných pestovateľských oblastí, v ktorých sa káva zbiera od októbra do marca.

V Salvádore sa káva pestuje v siedmich oblastiach, pričom obdobie zberu trváod októbra do marca. Káva sa dováža do krajín, kde sa následne praží od júla.

Okrem chuti má na veľkosť kávových zŕn vplyv aj odroda a krajina pôvodu. Zrná zo Salvádoru patria k najväčším a z Kene k najmenším. Zdroj: coffee.stackexchange.com

Ďalšou krajinou, kde sa pestuje výberová káva , jeGuatemala. V ôsmich samostatných pestovateľských oblastiach sa kávové čerešne zbierajú odnovembra do apríla.

V Hondurase sa kávové čerešne pestujú v šiestich regiónoch. Zber kávy sa tu zvyčajne začína v novembri a končí v apríli.

Produkcia kávy vNikarague sa sústreďuje na vysočinách Matagalpa a Jinotega. Káva sa tu zbiera od decembra do marca každého roka .

V Paname sú tri regióny, v ktorých sa pestuje káva. Zber kávových čerešní prebie haod decembra do marca.

OBDOBIE ZBERU V KRAJINÁCH JUŽNEJ AMERIKY

Zber kávy v Bolívii sa zvyčajne uskutočňuje odjúla do novembra. Bolívia však čelí viacerým problémom, jedným z nich je doprava. Bolívia je vnútrozemská krajina a vývoz sa zvyčajne uskutočňuje z Peru, čo znamená, že doprava nie je úplne jednoduchá. Zásielky potom zvyčajne prichádzajú do Európy od januára.

Ďalšou krajinou je Brazília, ktorá je najväčším producentom kávy na svete. Zber sa zvyčajne uskutoč ňuje odmája do septembra, ale vzhľadom na hojnosť kávy ju uvidíte väčšinu roka.

Kolumbijská káva sa zbiera takmer po celý rok v závislosti od regiónu. Regióny majú rôzne obdobia zberu, pričom hlavný zber sa zvyčajne koná od októbra do februára. V niektorých iných regiónoch je to aj od marca do júna. O niekoľko mesiacov neskôr sa vKolumbii uskutočňuje aj druhý zber (mitaca), ktorý sa opäť líši v závislosti od regiónu a mikroklímy.

Peru je v súčasnosti najväčším svetovým vývozcom ekologickej kávy, pričom približne 90 000 hektárov je certifikovaných ako ekologické. Zber sa zvyčajne uskutoč ňujeod marca do septembra.

SEZÓNNE ZBERY KÁVY V ÁZII

Najväčším producentom kávy v Ázii a druhým najväčším na svete jeVietnam. Káva sa zvyčajne zbiera od októbra do apríla.

Hlavné obdobie zberu od júla do septembra je typické pre Indonéziu. Káva sa tu zvyčajne spracováva metódou úplného prania. Po zbere sa používa tradičný postup "Giling Basah" ("mokré lúpanie").

Na Sumatre sa každoročne zbierajú dve úrody. Poľnohospodári zbierajú hlavnú úrodu vseptembri až októbri. Čas na zber vedľajšej úrody zvyčajne prichádza v máji a trvá do júna. Na Jáve sa zvyčajne zber uskutočňuje odjúla do septembra. Káva z Indonézie je potom zvyčajne k dispozícii od marca.

To, čo tiež odlišuje výberovú kávu od komoditnej kávy, je zber, ktorý sa vykonáva ručne. Tým sa zabezpečí, že poľnohospodári zbierajú len zrelé čerešne. Práve miešanie rôzne zrelých čerešní má tiež veľký vplyv na výslednú chuť kávy. Zdroj: Andres Hernandez │unsplash.com

ZBER KÁVY V INÝCH KRAJINÁCH

Kávový priemysel vPapue-Novej Guinei zamestnáva viac ako 2,5 milióna ľudí, čo je takmer polovica celkovej populácie. Zber kávy sa tu začína v apríli a končí v septembri. Kávy tohto pôvodu sú potom v ponuke väčšinou od novembra.

V Mexiku sa prevažná väčšina kávy pestuje v štyroch štátoch, pričom zber prebieha od novembra do marca. V pražiarňach je potom k dispozícii zvyčajne koncom apríla.