Prečo káva chutí lepšie na tichom mieste? [štúdia]

AKÁ JE NAJLEPŠIA KÁVA?

Kto vyrába najlepšiu kávu na svete? Každý má na túto otázku svoju odpoveď. Barista vo vašej obľúbenej kaviarni, šikovný domáci automatický kávovar, vaša polovička, mama alebo jednoducho vy sami? Nech už spomeniete kohokoľvek, predpokladajte, že jedinečnosť najlepšej kávy nie je spôsobená len jej chuťou. Alebo skôr, že dokonalá chuť takejto kávy nie je daná len surovinou a spôsobom prípravy.

DOKONALÉ PROSTREDIE NA KÁVOVÚ CHVÍĽU

To, čo akceptujeme pri konzumácii kávy, ale aj iných nápojov či potravín, je aj prostredie. Len si sp omeňte nachuť kávy z vášho obľúbeného hrnčeka. Alebo ako chutí káva, keď ju nepijete v zhone v kancelárii, ale v pokoji domova. Mne osobne káva vždy chutí lepšie, keď si ju dám na balkóne.

Tieto detaily, ktoré tvoriaprostredie, v ktorom pijeme kávu, modifikujú naše vnímanie toho, čo pijeme. To znamená, ako káva chutí. Práve tento jav sa rozhodol preskúmať tím vedcov z Ekvádoru, Kolumbie a Nórska.

ŠTÚDIA: VPLYV HLUKU NA CHUŤ KÁVY

Výskumný tím pripravil experiment, v ktorom 384 dobrovoľníkom podávali kávu. Potom ich požiadali, aby vyplnili dotazník o tom, ako im káva chutila. V dotazníku sa pýtali na konkrétne chuťové vlastnosti kávy, ako je horkosť, aróma alebo sladkosť.

Vovnútri univerzitného areálu pripravoval profesionálny barista vkávovare espresso zo stredne praženej kávy Arabica zozbieranej z ekvádorskej vysočiny. Každý účastník výskumu dostal šálku kávy a slúchadlá. Tie mali zapnutý hluk bežnej prevádzky kaviarne. Teda bežnú zvukovú kulisu, ktorú počujete pri pití kávy v kaviarni.

V prvej fáze experimentu bol zvuk v slúchadlách výrazne hlasný, približne 85 decibelov. V ďalšej časti, keď skupina pozorovaných dobrovoľníkov dostala od baristu ďalšiu šálku kávy, sa tento hluk znížil na menej ako 20 decibelov.

Pre porovnanie si môžete zvuk 85 decibelov predstaviť ako zvuk vysávača, auta v mestskej premávke alebo krik. Naopak, 20 decibelov sa podobá šepotu alebo šuchotaniu padajúceho lístia.

Dôležitou informáciou je, že účastníci výskumu nevedeli, aký druh kávy pijú. Alebo skôr, že prvá šálka kávy je identická s druhou šálkou kávy. Rovnako ako po ochutnávke prvej kávy boli požiadaní, aby ohodnotili aj toto druhé espresso. Na záver mali ešte tieto kávy navzájom zhodnotiť a porovnať.

AKO ZVUK MENÍ CITLIVOSŤ NA CHUŤ KÁVY

Podčiarknuté a zhrnuté, káva, ktorú testovací kávičkári ochutnali pri počúvaní tichého zvuku, vyšla ako lepšia káva z týchto dvoch vzoriek. Približne 15 % účastníkov považovalo chuťový zážitok pri oboch kávach za rovnaký, ale rozdiel medzi hlasným a tichým prostredím pri pití kávy bol skutočne výrazný.

káva chutila lepšie pri hluku 85 dB 19,8%
káva chutila lepšie v hluku o 20 dB 64,6%
obe kávy chutili rovnako dobre 15,6%

V špecifických oblastiach chuti bola káva pri počúvaní hlasného hluku menej aromatická, menej horká a menej kyslá. Zároveň sa pri vnímaní hluku pri pití kávy potlačila aj hľadaná sladkosť kávy (čo znamená prirodzenú sladkú chuť kávy bez pridaného cukru alebo iných sladidiel).

Zaujímavý bol aj vplyv zvýšeného hluku na vnímanie teploty kávy, pričom káva popíjaná s tichým hlukom v slúchadlách sa zdala teplejšia. Kávičkári v experimente opísali kávu, ktorú pili v tichom prostredí, ako lepšiu a drahšiu alternatívu.

Ktorá káva bola lepšia z hľadiska jednotlivých hodnotených chuťových parametrov?

Hlučné prostredie Tiché prostredie Bez rozdielu
Lepšia chuť 21,4% 64,1% 14,6%
Sladšia chuť kávy 19,3% 50,0% 30,0%
Vyššia horkosť kávy 28,6% 56,3% 15,1%
Kyslejšia chuť kávy 24,0% 54,7% 21,4%
Intenzívnejšia aróma 22,9% 60,9% 16,1%
Intenzívnejšia vôňa 24,5% 59,9% 15,6%
Teplejší nápoj 17,7% 43,8% 38,5%

VŠESMYSLOVÝ ZÁŽITOK Z KÁVY

Káva, ktorú účastníci štúdie popíjali pri počúvaní tichého šumu v slúchadlách, zvíťazila vo všetkých meraných parametroch kvality kávy. Toto zistenie môžeme využiť v každodennom živote a vychutnať si ešte lepšiu kávu, ak ju popíjame na tichom mieste.

Známe príslovie, že "jeme očami", by sa na základe výsledkov opísanej štúdie mohlo rozšíriť na "pijeme ušami". Potvrdzuje sa tak myšlienka multisenzorického stolovania. Ak upravíme prostredie, v ktorom pijeme kávu, môžeme zlepšiť jej chuť.

OPTIMALIZÁCIA PROSTREDIA NA PITIE KÁVY

To by mohlo byť inšpiráciou pre kaviarne, aby sa zamysleli nad príjemnou, ale tichou hudbouako súčasťou príjemného prostredia, ktorémotivovať k pitiu kávy. Podobne aj vy sami ako hostia rušnej kaviarne si môžete zlepšiť kvalitu kávy použitím slúchadiel na stlmenie okolitého hluku.

Zároveň v súčasnom korunovačnom období, keď miesto kaviarní zaberajú len výklady, myslite na to, aby ste si svoju šálku kávy lepšie vychutnali v tichom parku ako v hlučnom centre mesta. Natieto účely radšej použite praktickú termosku ako papierový pohár. Vkontexte viaczmyslového vnímania chuti môže jej chuť ovplyvniť aj to, z čoho kávu pijete.

Autori štúdie naznačujú, že výsledky ich experimentu by mohli byť ponaučením pre kaviarne a iné kaviarenské podniky. Kontrolou hluku by kávičkári mohli zvýšiť zážitok a spokojnosť zákazníkov. Práca založená na vyššie opísanom výskume, ktorý sa uskutočnil na ekvádorskej Universidad de las Américas v Quite, bola uverejnená v časopise Food Quality and Preference.