Príprava studeného nápoja z pohľadu odborníka

Základy varenia kávy za studena

Pri väčšine metód varenia kávy sa používa voda s vysokou teplotou (blízko bodu varu) a krátky čas extrakciekratší ako 5 minút. V prípade cold brew je to však naopak. Voda musí byť studená a čas extrakcie dlhý.

Studenú kávu môžete pripraviť priamym alebo nepriamym ponorením (pomocou vkladacieho filtra) alebo napríklad vo french presse.

Ako pripraviť cold brew podľa vašich preferencií?

 • Teplota,
 • vek kávových zŕn a stupeň ich praženia,
 • hrubosť mletej kávy,
 • kvalita vody,
 • pomer vody a kávy,
 • a predovšetkým čas extrakcie.

Všetky tieto faktory ovplyvňujú chuť výslednej kávy bez ohľadu na to, či sa pripravuje horúca alebo studená, t. j. ako cold brew. Okrem uvedených faktorov majú na výslednú chuť veľký vplyv aj použité kávové zrná.

Ako zistiť čas prípravy, teplotu, hrubosť mletia a ďalšie informácie? Na to sa budeme musieť na chvíľu pozrieť do chémie. Na základe rôznych spôsobov prípravy s použitím rôznych teplôt, hrubosti mletia a doby extrakcie uvidíme, ako sa látky v káve počas extrakcie vyvíjajú a ako to využiť.

Ako funguje extrakcia za studena?

Prvým zásadným rozdielom v príprave je čas prípravy. Cold brew sa zvyčajne extrahuje 12 až 24 hodín. Môže teda vzniknúť otázka: "Nebude káva preextrahovaná po 14, 18 alebo dokonca 20 hodinách, keď bežne s teplou vodou trvá príprava maximálne 5 minút?". Nie, nebude. V skutočnosti celková vyššia teplota zvyšuje rozpustnosť a ovplyvňuje tlak nasýtených pár zlúčenín.

Vdôsledku nízkej teploty a dlhého času kontaktu má výsledná káva úplne iné fyzikálno-chemické a senzorické vlastnosti. Vplyv na to má aj rýchlosť a spôsob extrakcie chemických látok prítomných v praženej káve.

Rôzne chemické zlúčeniny prítomné v káve majú rôzne chemické vlastnosti, ako je polarita a rozpustnosť. Majú tiež rôznu rýchlosť extrakcie. Okrem toho vyššie teploty vedú k väčšiemu odparovaniu a uvoľňovaniu organických prchavých látok z vody.

Ako funguje extrakcia kávy za studena?

Aké ďalšie fyzikálno-chemické a senzorické vlastnosti má cold brew, ktoré sú odlišné? A aké sú dôsledky pre jej chuť? Pôsobenie všetkých rôznych faktorov si ukážeme v štúdii, za ktorou stojí niekoľko kolumbijských vedcov.

Počas výskumu sa pozorovali rôzne časy extrakcie -14 a 22 hodín. Na výskum sa použila výberová kolumbijská káva z dvoch oblastí Huila a Nariño. Obe kávy pochádzali zmikrolót. Počas výskumu sa použili dve hrubosti mletia -stredná a hrubá.

Zistili sa významné rozdiely, najmä v chuťovom profile a v koncentráciách neprchavých látok, ako sú kofeín, kyselina chlorogenová (ester kyseliny kávovej) a trigonelín, a práve na ne sa teraz zameriame.

Kyslosť v cold brew

Dôvodom, prečo mnohí ľudia obľubujú cold brew, je jeho nižšia kyslosť, ktorú potvrdzujú testy. Treba však vziať do úvahy aj to, že nanižšiu kyslosť má vplyv aj praženie. Celková titrovateľná kyslosť totiž klesá so zvyšujúcim sa stupňom praženia.

Výber správneho praženia môže byť preto dôležitejší ako spôsob prípravy. Ak zostanete pri jednom zrne, metóda varenia vám môže pomôcť dosiahnuť požadovanú kyslosť alebo nekyslosť.

Obsah pH/kyslosť

Teraz sa vráťme k výskumu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že rozdiely zistené vo výskume pH sú minimálne, ale v skutočnosti sú zmeny hodnôt aj v rádoch desatín badateľné.

Najnižšie hodnoty pH (t. j. vyššia kyslosť) v prípade Nariño (4,81 pH) aj Huila (4,88 pH) boli zaznamenané prihrubom mletí a 14-hodinovej extrakcii. Ako dobre viete, aj v prípade horúcej kávy vedie kratšia extrakcia zvyčajne k vyššej kyslosti.

Okrem toho výška pH závisí od krajiny pôvodu, zrelosti kávy, spracovania a celého procesu spracovania kávy. Dokazuje to aj výskum, ktorý ukázal, že tieto konkrétne testované kávy sú v priemere kyslejšie ako kávy z rôznych častí sveta. Vskutočnosti sa pri porovnaní pH káv z rôznych krajín hodnoty pohybujú medzi 4,96 a 5,14 pH.

Horúca a studená káva

Nepochybne sa vám už stalo, že ste si pripravili kávu, ale nestihli ste ju vypiť včas. V takom prípade ste určite zistili, že vaša káva chutí inak. Zmenil sa jej chuťový profil, výraznejšie sa prejavilo ovocie alebo naopak, viac vynikli kvety. Platí to aj v prípade, že kávu pripravujete hneď za studena.

Počas testu bol v oboch prípadoch použitý rovnaký pomer kávy a vody. Aké boli teda výsledky? Obe kávy pripravené za studena vykazovali vyššie hodnoty v kategóriách výťažnosť extrakcie a celkový obsah rozpustených látok ako ich horúce náprotivky, najmä pri použití hrubého mletia a dlhého času extrakcie (22 hodín).

Rozdiely v hodnotách kyseliny galovej možno vysvetliť prítomnosťou viacerých vo vode rozpustných polyfenolovv praženej káve , ktoré vykazujú rôzne chemické vlastnosti, pričom niektoré z nich, ako napríklad chlorogénové kyseliny, kofeín a rozpustné melanoidíny, sa odstraňujú pri rôznom čase kontaktu.

Chuťový profil kávy pripravovanej za studena

V tejto štúdii sa hodnotil chuťový profil kávového nápoja z hľadiska všeobecných charakteristík, ako sú aróma a chuť, kyslosť, telo, chuť a dochuť.

Kávy pripravené horúcou vodou malicelkovo výraznejšiu arómu, telo aj chuť. Je to nepochybne spôsobené aj použitým pomerom vody a kávy, ktorý bol 1:10. Pre horúcu kávu je však bežnejšie používať pomer 1:16, zatiaľ čo pre studenú kávu je vhodný pomer 1:10.

Hodnoty pre všetky kategórie boli pomerne vyrovnané, ale celkovo najlepší dojem zanechali dve hrubo mleté kávy s dobou extrakcie 14 hodín.

Vprípade kávy sa v rámci chuťového profilu hodnotili aj jednotlivé arómy, ako napríkladrôzne druhy ovocia, orechy, korenie a iné aromatické potraviny. Kávy pripravené za studena mali vyššie skóre pre slad, korenie, mandle, kakao a lesné plody ako horúce kávy.

Celkovo sa teda zistilo, že studená káva môže vykazovať vyššiu úroveň karamelizácie cukru, sladkosti a horkosti. Telo vzoriek varených za studena bolo krémovejšie a smotanovejšie, zatiaľ čo horúce kávy boli hodnotené ako kyslejšie a výraznejšie aj z hľadiska chutí.

Aké látky sa nachádzajú v studenej káve?

Prchavé látky sú jedným zhlavných faktorov, ktoré určujú kvalitu kávy. Na testovanie prchavých látok boli vybrané vzorky cold brew pripravené z hrubo mletej kávy, ktorá bola extrahovaná 14 hodín. Najpočetnejšie prchavé zlúčeniny (v poradí podľa frekvencie výskytu) v oboch vzorkách studenej varenej kávy boli furány, pyrazíny, ketóny, aldehydy, pyroly, estery a kyseliny.

Len približne 5 % týchto zlúčenín je zodpovedných za arómu kávy, čo by v prípade praženej kávy znamenalo približne 50 vonných zlúčenín. Prítomnosť prchavých zlúčenín však závisí aj od chemických zlúčenín kávových zŕn, procesu praženia a techniky extrakcie.

Hlavnou prchavou zlúčeninou identifikovanou v studenej káve bol v oboch káv achfurfural. Najvyššie množstvo furfuralu sa zistilo v káve Huila. Furfural súvisí so sladkou, chlebovou a karamelovou chuťou.

Druhou najpočetnejšou skupinou bolipyrazíny. Pyrazíny boli vo všeobecnosti opísané ako orieškové, zemité, pražené a zelené arómy.

Ketóny boli ďalšou najpočetnejšou skupinou prchavých látok v testovaných vzorkách cold brew. Ketóny sú celkovo jednou z najrozšírenejších zlúčenín vo filtrovaných kávových nápojoch.

V káve Huila bolo identifikovaných sedem ketónov, zatiaľ čo v káve Nariño sa našli len štyri. Ketóny sa opisujú akomaslové, karamelové, zatuchnuté, hubové alebo ovocné arómy.

Kyseliny a pyridíny sa zistili len v studenom náleve pripravenom z kávových zŕn z regiónu Huila. Pyridíny sa spájajú s nekvalitnou kávou, pretože súvisia s kyslou, štipľavou a rozptýlenou vôňou.

Zhrnutie výskumu kávy pripravovanej za studena

Takže v skratke, čo všetko sa deje počas extrakcie za studena?

Dlhý čas extrakcie má tendenciu zvyšovať hodnoty

 • celkových rozpustených pevných látok
 • výťažnosť extrakcie
 • a obsah kyseliny galovej.

Okrem toho boli tieto hodnoty ešte vyššie pri použití hrubého mletia.

Pri príprave horúcej kávy je hnacousilou teplota, ktorá podporuje extrakciu chemických látok prítomných v kávovej usadenine.

Naopak, pri príprave studenej kávy si extrakcia vyžaduje viac času na kompenzáciu nízkej teploty. Dokazujú to veľmi podobné hodnoty obsiahnutých látok.

Z hľadiska chuti je káva pripravovaná za studena pomerne komplexná a líši sa od horúcej kávy. Chuť je obzvlášť výrazná

 • slad
 • korenie
 • mandle
 • kakao
 • čokoláda
 • kvety,
 • hladké a krémové telo.

Aký je ideálny čas extrakcie?

Hoci káva, ktorá bola hrubo zomletá a extrahovaná 22 hodín, bola hodnotená ako ideálne podmienky, vyššie skóre v celkovom senzorickom hodnotení bolo zaznamenané pri vzorkách spracovaných hrubým mletím a časom extrakcie 14 hodín.

Keďže to však závisí od použitej kávy, môžete uvažovať o intervale 12-16 hodín a hrubom mletí.

Dlhý čas extrakcie totiž môže viesť knadmernej extrakcii látok spojených s nežiaducimi tónmia k znehodnoteniu všetkých dobrých chutí, ktoré sa už v nápoji nachádzajú .

A moja posledná rada je, aby ste po filtrácii dali cold brew nachvíľu do chladničky. Takto je cold brew vychladený a jehochuť je potom jemnejšia.