Údržba a čistenie kávovaru Saeco Aulika Evo

Denné čistenie kávovaru

Vytiahnite, vyprázdnite, umyte a vložte späť odkvapkávaciu misku.

Týždenné čistenie kávovaru

Týždenné čistenie sparovacej jednotky

Vyberte podnos na odkvapkávanie a umyte ho.

Otvorte servisné dvierka.

Pomocou tlačidla PRESS a uchopením sparovacej jednotky za rukoväť ju vytiahnite z kávovaru.

Sparovaciu jednotku umyte pod tečúcou vlažnou vodou a nie je potrebné používať čistiace prostriedky.

Vo vnútri kávovaru sa nachádza nádoba, ktorú tiež umyjete a vrátite na svoje miesto.

Naparovaciu jednotku zasuňte späť do kávovaru bez použitia tlačidla PRESS, aby správne zapadla na svoje miesto. Nádobu na odpad a odkvapkávaciu misku vráťte späť na miesto.

Mesačné čistenie kávovaru

Čistenie sparovacej jednotky pomocou odmasťovacích tabliet

 • V ponuke spotrebiča vstúpte do USER MENU.
 • Vyberte položku ČISTENIE sparovacej jednotky. VYBERTE ČISTIACU JEDNOTKU.
 • Potvrďte čistenie a kávovar vás teraz prevedie jednotlivými krokmi.
 • Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou na maximálny objem.
 • Vložte odmasťovaciu tabletu do varnej jednotky.
 • Pod výpust kávovaru umiestnite nádobu.
 • Priebeh cyklu sa zobrazí na displeji kávovaru.
 • Po vyprázdnení vyberte nádobu a vyprázdnite ju.
 • Vyčistite sparovaciu jednotku podľa postupu opísaného v kapitole Týždenné čistenie kávovaru.

Odstraňovanie vodného kameňa z kávovaru

KávovarSaeco monitoruje tvorbu vodného kameňa a bude vás informovať o potrebe čistenia.

 • V nasledujúcich častiach vás prevedieme krokmi menu pre konečný výber programu na odstraňovanie vodného kameňa.
 • Vstúpte do ponuky kávovaru a vyberte TECHNICKÉ MENU
 • NASTAVENIA
 • MENU KÁVOVARU
 • ODVÁPŇOVANIE
 • SPUSTENIE ODSTRAŇOVANIA VODNÉHO KAMEŇA
 • Potvrďte cyklus odstraňovania vodného kameňa a kávovar vás opäť prevedie jednotlivými krokmi.
 • Naplňte nádržku na vodu spolu sprostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa . Zmiešajte ho v pomere odporúčanom na obale.
 • Vyprázdnite odkvapkávaciu misku.
 • Nádobu umiestnite pod odtok, kávovar teraz začne vypúšťať roztok a bude vás informovať o priebehu.
 • Keď sa roztok spotrebuje, vypláchnite zásobník a naplňte ho vodou, potom pokračujte.
 • Po dokončení cyklu preplachovania sa kávovar automaticky naplní a bude pripravený na výdaj nápojov.

Mazanie sparovacej jednotky

Pred mazaním prepláchnite sparovaciu jednotku a namažte vodiace lišty na obrázku na oboch stranách jednotky.

Premažte stopku.

Zasuňte sparovaciu jednotku späť do kávovaru bez použitia tlačidla PRESS, aby správne zapadla. Vráťte nádobu na odpad a odkvapkávaciu misku späť na miesto.