Únava: ako vzniká a ako proti nej bojuje kofeín

AKO DOCHÁDZA K ÚNAVE

Aby sme pochopili toto kúzlo, vysvetlime si najprv, ako vzniká únava. Po niekoľkých hodinách sústredenej práce môžeme zaznamenaťpokles energie a nárast ospalosti. Pozrime sa teraz na túto situáciu bližšie. Teda veľmi podrobne až na molekulárnu úroveň.

Keď pracujeme, potrebujeme veľa energie, aby náš mozog fungoval. Vnašom tele prebieha množstvo metabolických procesov, ktoré premieňajú určité látky na iné, a takto sa v našom teleprirodzene tvorí molekula ATP - adenozíntrifosfát.

ENERGIA V NAŠOM TELE

Môžeme ju nazvať "energetickou molekulou",pretože je v nej obsiahnutá energia. Je to akási zásobáreň energie získanej oxidáciou živín bunkami nášho tela. Vo chvíli, keď naše telo potrebuje energiu, napríklad na prácu, môže ju uvoľniť z tejto molekulovej zásobárne hydrolyzáciou ATP.

To znamená, že pomocou molekuly vody sa molekula ATP premení a uvoľní energiu potrebnú na našu prácu. Ďalším produktom tejto premeny je časť molekuly ATP, adenozín. Tento nukleozid potom ovplyvňuje určité procesy v našom tele. Jeho účinok na organizmus je sprostredkovaný receptormi - adenozínovými receptormi.

ADENOZÍN A JEHO RECEPTORY

Receptory si môžeme predstaviť ako niečo ako bunkové prijímače, ktoré sú naladené na špecifické látky. Adenozínové receptory sú teda pripravené zachytiť adenozín. V našom tele sa nachádzajú rôzne, ale ich najvyššia koncentrácia je v CNS, konkrétne v mozgu. Akonáhle sa adenozín zachytí v týchto receptoroch, začne prostredníctvom adenozínového receptora signalizovať telu únavu. Keď zaspíme, receptory sa potom počas spánku prirodzene vyčistia od adenozínu.

Schopnosť samočistenia tela od adenozínu počas spánku možno využiť aj počas dňa pomocou krátkeho zdriemnutia a kávy. Tento trik "biohackerov" na získanie veľkej dávky energie sa nazýva kofeínový spánok.

Zachytený adenozín utlmuje nervový systém, znižuje krvný tlak a srdcovú frekvenciu a podporuje ospalosť. Adenozínové receptory sa rozlišujú na receptory A1, A2A, A2B a A3. Konkrétne receptory A1 a A2A sa nachádzajú v mozgu, kde sa k nim môže dostať kofeín, ale o tom až o chvíľu.


TVORBA ADENOZÍNU A ÚNAVA

Zhrňme si to. Takže v momente, keď naše telo vyrába energiu hydrolyzáciou molekuly ATP, vytvára aj únavu prinášajúci adenozín. Ten sa zachytáva na špeciálnych miestach - receptoroch, predovšetkým v mozgu. Akonáhle je zachytený, začne signalizovať telu pocit ospalosti. Takto u nás vzniká únava.

Ak vieme, kde a ako adenozín "uspáva" naše telo, môžeme únave predísť tak, že adenozín jednoduchonepustíme k jeho receptorom. Tu prichádza na rad káva a jej hlavná zložka kofeín.

NAMIESTO ADENOZÍNU KOFEÍN

Štruktúra kofeínu je veľmi podobná adenozínu, čo mu dáva úžasnú silu. Receptory adenozínu ho tiež prijímajú, čo umožňuje kofeínu nahradiť "unavený" adenozín. Pôsobí ako antagonista adenozínových receptorov. Robí opak aktivácie adenozínových receptorov v dôsledku odstránenia endogénneho adenozínergického tonusu.

Tým, že sa kofeín usídľuje v adenozínových receptoroch, ovplyvňuje nielen ospalosť, ale aj ďalšie mozgové funkcie, ako je poznávanie, učenie a pamäť. Vlastnosť kofeínu byť antagonistom adenozínových receptorov má vplyv aj na rozvoj a progresiu niektorých ochorení, najmä neurodegeneratívnych porúch, ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, epilepsia, migréna, depresia, schizofrénia.

V priemere je kofeín v našom tele aktívny ešte 4-6 hodín po vypití kávy. Tento faktor by sme mali brať do úvahy a piť kávu s rozumom a v súlade s cirkadiánnymi rytmami.

VPLYV NA NEUROTRANSMITERY

Ako súvisí stimulácia adenozínových receptorov kofeínom a ich blokovanie pre adenozín s týmito ochoreniami? Vychádza to zo spôsobu, akým látky adenozín a kofeín ovplyvňujú neuróny. Ochorenia, ako je Alzheimerova choroba, sú klasifikované ako neurodegeneratívne ochorenia. Adenozín pôsobí na neuróny ako tlmivý prostriedok. Znižuje aktivitu neurónov a uvoľňovanie neurotransmiterov.

Medzi neurotransmitery v mozgu patrí dopamín. Hormón, ktorý poznáme ako príjemnú a motivačnú látku. Je spojený s centrom odmeňovania v mozgu a vďaka svojim schopnostiam môže viesť k návykovému správaniu. Ako neurotransmiter je zodpovedný za prenos vzruchov medzi určitými neurónmi vmozgu.

Pri zvýšenej alebo zníženej hladine dopamínu dochádza k zdravotným komplikáciám, ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba, depresia alebo schizofrénia. Ak sa teraz vrátime k účinku adenozínu, vieme, že môže znížiť aktivitu neurotransmitera dopamínu. Kofeín ako antagonista adenozínových receptorov podporuje aktivitu dopaminergného prenosu.

OD BOJA PROTI ÚNAVE PO ZÁVISLOSŤ

Kofeínová podpora dopamínu môže z kávy urobiť drogu. Respektíve, možnosť vzniku závislosti od kávy, t. j. kofeín v nej obsiahnutý, klasifikuje kávu ako drogu. Tým sa káva dostáva na vrchol zoznamu najčastejšie zneužívaných drog na svete. Okrem možnosti vytvorenia návyku si môžete na kofeín vytvoriť aj odolnosť.

Naše telo je prirodzene veľmi prispôsobivé, a to sa týka aj pitia kávy. Postupne zvyšujeme príjem kávy, aby sme dosiahli rovnaký povzbudzujúci účinok. Pre adenozín, ktorý sa prostredníctvom kofeínu nemôže dostať k svojim receptorom, si telo vytvára ďalšie receptory. My, aby sme zablokovali aj tieto novovytvorené receptory adenozínu, musíme do tela dostať viac kofeínu. Zvyšovaním dávky kofeínu potom podporujeme vznik závislosti od kávy.

SPRÁVNE DÁVKOVANIE KÁVY

Kofeín nie je len pomocníkom pri únave. Spolu s ďalšími látkami obsiahnutými v káve prináša nášmu zdraviu mnoho výhod. Zabraňujú nielen spomínaným neurodegeneratívnym a psychickým ochoreniam súvisiacim s činnosťou neurónov a neurotransmiterov. Káva má aj určité antikarcinogénne účinky, a tak pôsobí proti rakovine niektorých orgánov.

Celkovo pomáha nášmu zdraviu bojovať proti oxidačnému stresu ako antioxidant. V súvislosti s poškodením funkcie osi HPA nadprodukciou kortizolu spôsobenou civilizačným stresom pomáha pri korekcii spätnej väzby osi HPA, a tým jej správnemu fungovaniu. V neposlednom rade je káva aj pomocníkom prichudnutí. V správnej kombinácii s funkciou dopamínu prináša do nášho života chvíle šťastia pri šálke kávy.