Vyhodnotenie súťaže

Na vylosovanie výhercov som použil generátor náhodných čisiel, ktorý nájdete na stránke: random.org a potom som zhora odrátal komentáre.

Všetky odpovede na spôsob spracovania boli správe. Región a odrodu nikto neodhadol správne. Jendalo sa o kávu z Panami z farmy Los Lajones. Odoroda bola Geisha a bola spracovaná susením na slnku.

Výhercovia sú:
Michalik Maros
Helicka (viac nevieme)
Sykorova Beata

Výhercom gratulujeme!!!