Zakladáme kávovú plantáž 4 – Na konci každej tmy je svetlo

Po minulom neúspechu sa farmár rozhodol využiť poternciál supermarketov. Pri jednom z hromadení potravinových zásob, biekde medzi plnozrnnou ryžou a 2% mliekom objavil niečo unikátne.