Zber kávy

Ako dlho trvá zber kávy?

Kávovníku trvá 4-7 rokov, kýmdosiahne zrelosť. Plody, známe ako čerešne, sú najprv zelené a keď sú pripravené na zber, zmenia farbu na červenú (alebo žltú či oranžovú) .

Pod červenou šupkou, nazývanou exokarp, sa nachádza dužina, nazývanámezokarp, vonkajšia vrstva a pergamenovitý obal zrna, nazývaný endokarp. Vo vnútri týchto dvoch vrstiev sa zvyčajne nachádzajú dve oválne zrná s plochou stranou otočenou k sebe. Čas zberu kávových čerešní sa líši v závislosti od oblasti a nadmorskej výšky. Zvyčajne sa zbiera jeden zber ročne, ktorý trvá 2 - 3 mesiace.

V krajinách, ktoré sa nachádzajú severne od rovníka, sa káva zbiera od septembra do marca. Južne od rovníka sa zber uskutočňuje od apríla do augusta. V krajinách, v ktorých sa obdobia dažďov a sucha nevyskytujú často, sú dve žatvy ročne.

Ako sa zberá káva?

Zber kávy je dôležitým medzistupňom medzi dozrievaním kávy na kávovníku a samotným spracovaním kávy.

Ručný zber kávy

Ručný zber je najlepší možný spôsob zberu kávy. Je však oveľa časovo náročnejší ako iné spôsoby zberu. Je tonajstarší a najkvalitnejší zber. Aby bolo možné zistiť zrelosť kávových plodov, zberači zbierajú každý plod osobitne. Nezrelé a poškodené plody sa okamžite vyradia.

Ručný zber tak zaručuje najlepšiukvalitu kávy . Ručný zber nepoškodzuje listy a konáre kávovníka. Ručne zbieraná káva je výberová.

Strojový zber

Strojový zber je obmedzený nadmorskou výškou a dostupnosťou strojov na plantáži. So zvyšujúcou sa nadmorskou výškou sa používanie tejto techniky sťažuje, pretože kávovníky bývajú vysadené pod vysokými stromami. Táto metóda sa vykonáva najmä na kávových plantážach v nižších nadmorských výškach, kde je pôda rovná. Strojový zber sa používa najmä pri káve Robusta.

Stroj na zber kávy vyzerá trochu ako kombajn. Jeveľmi nešetrný ku kávovníkovým rastlinám a plodom. Zbytočne zbiera zelené, nezrelé bobule, ktoré by ešte mohli dozrieť. Strojový spôsob zberu je zaručene rýchlejší a lacnejší, ale je aj veľmi drastický.

Strojový zber na kávovej plantáži. Zdroj obrázku: Zdroj: Canva

Česanie kávovníkov alebo stripping

Stripping alebo tiež pulling, je ďalšou možnosťou ručného zberu. Zberači odoberajú celé konáre kávovníka. Začínajú od kmeňa kríka alebo stromu a zbierajú všetky plody, ktoré sú na konári až po okraj konára. Potom ich vložia do pripravených zberných košov.

Táto metóda je samozrejme rýchlejšia ako ručný zber, ale nie je taká šetrná ku kávovníku. Takýmto spôsobom sa do zberných košov zbytočne ukladajú nezrelé aj poškodené plody.

Triedenie kávových čerešní

V ďalšej fáze zberu sa kávové čerešne musia triediť a zbierať, čo si vyžaduje viac času. Je potrebnévybrať nezrelé alebo prezreté čerešne. To sa vykonáva starostlivým triedením ručne alebo pomocou vody. Vo veľkej nádrži s vodou zostanú nezrelé čerešne plávať na hladine, zatiaľ čo zrelé klesnú na dno. Potom sa prirodzene oddelia a zrelé plody sa spracujú.

Zamerajte sa na nákup kvalitnej kávy!

Káva je často ocenená rôznymi certifikátmi, ktoré môžete vidieť priamo na obale. bez certifikátu všaknemusí nutne znamenať nekvalitnú kávu. Najlepšie urobíte, ak sa na kvalitu kávy opýtate pražiara alebo baristu zodpovedného za predaj alebo výrobu kávových zŕn.

Obchodné metódy a certifikácie kávy:

  • UTZ je celosvetový certifikačný program, ktorý stanovuje presné normy pre poľnohospodársku výrobu a dodávanie kávových výrobkov.
  • CertifikátUSDA Organic zaručuje, že káva bola vypestovaná v súlade s Národným programom ekologického poľnohospodárstva.
  • CertifikáciaBird Friendly dohliada na pestovanie kávovníkov v tieni lesa.
  • Organizácia Rainforest Alliance sa zaoberá environmentálnymi aspektmi pestovania kávovníkov.
  • Certifikácia Fair trade zaručuje spravodlivý obchod .
  • Direct trade špecifikuje priamy obchod medzi farmárom a pražiarňou.

Vedeli ste, že suché mlyny sú dôležitým bodom kvalitného spracovania kávy?

Suché mlyny alebo tiež Dry mill sú poslednou fázou pred balením do vriec.Používajú sa na lúpanie a triedenie sušených zŕn v pergamene. To dáva poľnohospodárom možnosť kontrolovať spracovanie kávy až do konečnej fázy na vývoz.

Aká je hlavná úloha suchého mlyna?

Menšie zrná majú tendenciu pražiť sa rýchlejšie ako väčšie zrná. Ak teda dávka kávy obsahuje zrná, ktoré nemajú rovnakú veľkosť a tvar, pražia sa odlišne. V opačnom prípade, ak sú zrná rovnakej veľkosti a tvaru, pražia sa rovnomerne a rovnomerne. Zabezpečujú tak jednotnú úroveň arómy a kyslosti v celej dávke. Suchý mlyn je preto kľúčovým krokom pri plnení požiadaviek na rovnomernosť.

Prvá fáza: lúpanie a odstraňovanie kameňov

Počas tejto fázy sa kávové zrná oddelia od šupiek a dužiny. Je to užitočné najmä v prípade kávových zŕn Robusta, o ktorých je známe, že strieborná šupka prispieva k horkosti.

Druhá fáza: Catador

Ide v podstate o vzduchový ventilátor, ktorý z kávy odfúkne všetky nečistoty, šupky alebo pergamen a poškodené zrná.

Tretia fáza: triedenie

Na sušenie kávy sa používa sieť s niekoľkými veľkosťami medzier, ktoré sa starostlivo ukladajú na seba. Kávové zrná cirkulujú zhora nadol a sieťky ich zachytávajú a oddeľujú podľa veľkosti. Otvory v sieťkach sú podlhovasté alebo okrúhle. Podlhovasté otvory umožňujú prechod bežným kávovým zrnám, zatiaľ čo okrúhle zrná by cez otvory neprešli.

Triedenie podľa farby

Zahŕňa optické stroje, ktoré skenujú každé zrnko zvlášť. Zrnká, ktoré nezodpovedajú vopred definovanému farebnému profilu, sa vyradia silným prúdom stlačeného vzduchu.

Suché mlyny môžu prispieť k úspechu pestovateľov kávy, alebo im ho naopak prekaziť. Úspešný môže byť len ten pestovateľ, ktorý pripraví dobrú úrodu na praženie v suchom mlyne. Budúcnosť celého kávového priemyslu závisí od udržateľnosti