Chemex - Skladom

Funkčnejšie, atraktívnejšie a zábavnejšie predmety dennej potreby - to bolo poslanie chemika Petra Schlumbohma, vynálezcu Chemexu. Tieto úvodné slová presne vystihujú aj jeho jedinečný a generáciami milovníkov kávy obľúbený Chemex, ktorý sa stal ikonickou metódou domácej prípravy filtrovanej kávy.