Enecta

Popredný výrobca produktov s vysokým obsahom CBD. 

Medzi najobľúbenejšie produkty patrí účinný konopný olej, pohodlné CBD kapsuly a takmer 100 % koncentrované CBD kryštály.

Ak chcete získať extrakt, musíte oddeliť účinné časti rastliny od tých, ktoré nemajú takéto využitie. Každý extrakt Enecta je vyvinutý a formulovaný na základe špecifického kanabinoidu. Východiskovým materiálom na výrobu je Cannabis Sativa L. Táto rastlina má mnoho rôznych odrôd a každá má svoje špecifické vlastnosti. 

Výrobky sú certifikované ako výrobky bez obsahu ťažkých kovov, čo zaručuje, že neobsahujú ťažké kovy.

Kvalita sa testuje v laboratóriách tretích strán.

Výroba vysokokvalitných CBD olejov si vyžaduje potrebné zručnosti, postupy a vybavenie. Nič tu nie je ponechané na náhodu. Základné princípy, ktorými sa riadi výroba:

Pestovanie na vybraných poliach bez použitia pesticídov.
Uplatňovanie usmernení GACP pre správnu poľnohospodársku a zberovú prax.
Monitorovanie kontaminantov podľa špecifikácií Európskeho liekopisu.
Správna výrobná prax a usmernenia GACP a GMP.
Dodržiavanie správnej hygienickej praxe.