GDPR: Osobné údaje

Ochrana osobných údajov zákazníka

V GreenplantationCom s.r.o.; Hradisko 467, Luhačovice 76326; IČO: 17944759 (ďalej len „my“) venujeme veľkú pozornosť ochrane osobných údajov. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame najmä o našich zákazníkoch a používateľoch našej webovej stránky, či už tieto údaje spracúvame na základe súhlasu alebo z iného právneho dôvodu, na ktoré používame účely, ktorému môžeme previesť a to, čo máte v súvislosti s spracovaním vašich osobných údajov vpravo.

Aké osobné údaje spracúvame?

Keď používate naše služby, zhromažďujeme rôzne typy údajov, ako sú vaše používateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Vidíme, aké produkty sa pozeráte na našich webových stránkach a z akých zariadení, aké ponuky zaslané e-mailom vás zaujíma, a odvodzujte ďalšie informácie o vás, aby ste zobrazovali ponuky prispôsobených a v budúcnosti sa naša webová stránka môže ďalej vylepšiť. Ak u nás kúpite alebo si vytvoríte účet, pracujeme aj s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a informáciami, ktoré ste stanovili vo svojom účte.

Spracujeme nasledujúce osobné údaje:

Identifikačné údaje, čo znamená najmä meno a priezvisko, používateľské meno a heslo. Číslo identity karty Ak si kúpite v splátkach, číslo Iči a DPH, ak ste podnikateľ;
Kontaktné údaje o osobných údajoch, ktoré nám umožňujú kontaktovať vás, najmä e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu doručenia, fakturačnú adresu a váš kontakt v sociálnych sieťach;
Vaše nastavenia, ktoré sú údajmi vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia bulletinov, členstvo v vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (So -Called Watchdogs), vaše produkty a služby a vyplnené dotazníky;
Údaje o vašich objednávkach, ktoré sú konkrétnymi údajmi o tovaroch a službách, ktoré ste si objednali, spôsob dodania a platby vrátane čísla platobného účtu a údajov o sťažnostiach;
Údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, najmä tovaru a služieb, ktoré zobrazujete, odkazy, na ktoré kliknete, spôsob pohybu na našej webovej stránke a posúvacej obrazovky, ako aj údaje z zariadení ktoré si prezeráte naša stránka, ako je IP adresa a umiestnenie zariadenia, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako je operačný systém a jeho verzie, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie, ako aj jeho verzie, ako aj jeho verzie, ako aj jeho verzie, ako aj jeho verzie, ako aj jeho verzie, ako aj jeho verzie údaje získané od súborov cookie a podobných technológií identifikácie zariadenia;
Údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám odošleme, najmä otváracie doby, ako aj údaje na zariadení, ktoré čítate, ako je IP adresa a umiestnenie zariadenia, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre Ako operačný systém a jeho verzie, obrazovky rozlíšenia, použitý prehliadač a jeho verzia;
Odvodené údaje, ktoré znamenajú osobné údaje odvodené z vašich nastavení, tovaru a služieb, ktoré od nás kúpite, údaje o vašom správaní na webe a vaše správanie pri čítaní e-mailov, ktoré vám pošleme; Toto sú najmä údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rôznym tovarom a službám;
Údaje týkajúce sa používania call centra alebo návštevy obchodu, ktoré sú hlavne záznamy o telefónnych hovoroch s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám pošlete, vrátane. Identifikátory, ako sú adresy IP a nahrávky z kamerových systémov v obchodoch.

Ak navštívite našu webovú stránku

Používanie súborov cookie a iných technológií, odovzdávanie údajov o reklame a sociálnych sieťach
Ak navštívite našu webovú stránku, ukladáme a potom čítame malé súbory, ako sú súbory cookie. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktoré ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevný disk vášho počítača. Niektoré súbory cookie nám umožňujú pripojiť vaše aktivity pri prehliadaní našich stránok od okamihu, keď otvoríte okno webového prehľadávača, až kým ho nezatvoríte. Po zatvorení okna prehliadača internetu sa tieto súbory cookie odstránia. Iní zostávajú v zariadení na stanovený čas a sú aktivované zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá vytvorila konkrétny cookie. Používame tiež pixelové značky (známe tiež ako majáky), ktoré sú malé obrázky, ktoré majú podobnú vlastnosť ako cookies. V porovnaní s cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku vášho počítača, sú značky Pixel pevnou súčasťou webovej stránky. Budeme naďalej označovať všetky tieto technológie v tomto dokumente ako cookies. Na vašom zariadení ukladáme nielen súbory cookie, ale čítame aj tie cookie, ktoré uložili naše webové stránky do vášho zariadenia. Okrem toho v tomto dokumente budeme hovoriť iba o úložisku pre jednoduchosť.

Ak si kúpite u nás

Ak chcete kúpiť u nás, musíte navštíviť našu webovú stránku, takže sa týkajú spracovania opísaného v sekcii, ak navštívite našu webovú stránku. Ak si od nás kúpite, urobíme tiež nasledujúce:

Ak od nás kúpite ako prirodzenú osobu, spracúvame vaše osobné údaje za účelom spracovania vašej objednávky vašu identifikáciu a kontaktné údaje a informácie o vašich objednávkach. Ak máte u nás používateľský účet, môžeme na tento účel použiť aj vaše nastavenia.

Ak si kúpite právnickú osobu v našej krajine, rovnaké údaje spracúvame na rovnaký účel na základe nášho legitímneho záujmu pozostávajúceho z záverov a vykonávania zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

Spracovanie na základe plnenia právnych záväzkov

Aj my musíme splniť určité zákony stanovené. Ak z tohto dôvodu spracujeme vaše osobné údaje, nemusíme získať váš súhlas s takýmto spracovaním. Na tomto právnom základe spracujeme vašu identifikáciu a kontaktné údaje, údaje o objednávke, najmä v súlade s nasledujúcimi zákonmi:

Zákon č. 89/2012 Coll., Občiansky zákonník,

Zákon č. 634/1992 Coll., O ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 235/2004 Coll., Z dane z pridanej hodnoty,

Zákon č. 563/1991 Coll., O účtovníctve.

Na tieto účely používame osobné údaje maximálne 8 rokov od vydania posledného dokumentu do vašej objednávky.

Kto spracováva vaše osobné údaje a komu ich dáme?
Všetky tieto osobné údaje sú spracované ako správca. To znamená, že určujeme definované účely, pre ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje, určujeme zdroje spracovania a sme zodpovední za ich správne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme tiež prenášať do iných subjektov, ktoré sú v úlohe správcu, a to:

Partneri prevádzkové platobné systémy za účelom zabezpečenia platby, najmä v súvislosti s platbou karty, najmä s komerčnou bankou v Českoslove, A.S. Iči: 00001350 a Comgate A.S. Iči: 26508842

Seznam.cz, A.S., Iči 26168685

Facebook Ireland Limited, s registrovanou kanceláriou na 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Írsko;

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), registrovaná kancelária v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Poskytovateľ služieb detekcie spokojnosti overených zákazníkmi a sprostredkovateľom našej obchodnej spoločnosti Heureka Shopping S.R.O., Iči: 023 87 727;

Právo na prístup

Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, na aký účel, v akom čase, kde získame vaše osobné údaje, ktorému ich odovzdávame, kto ich spracováva mimo nás a aké ďalšie práva súvisia s právami na spracovanie vašich osobných údajov. To všetko sa dozviete v tomto dokumente „súkromie zákazníka“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete nás požiadať, aby sme potvrdili, či sú osobné údaje týkajúce sa vás alebo nie sú spracované z našej strany, a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovaných osobných údajov a my vám poskytneme prvú kópiu a ďalšie kópie s poplatkom.

Právo na odstránenie údajov

V niektorých prípadoch máte právo vymazať svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje vymažeme bez neprimeraného oneskorenia, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

Na účely, na ktoré sme ich spracovali, už nepotrebujeme vaše osobné údaje;

Vypočítajte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú údaje, pre ktoré je potrebný váš súhlas, a zároveň nemáme žiadny iný dôvod, prečo musíme tieto údaje pokračovať v spracovaní;